Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 45 + x = 45

x = 0 …

b) 45 + x = 45

x = 9 …

c) 32 – x = 23

x = 0 …

d) 32 – x = 23

x = 9 …

e) 10 – x = 0

x = 0 …

g) 10 – x = 0

x = 10 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Tìm x:

a) 47 + 17 + x = 100

…………………..

…………………..

…………………..

b) 45 – 17 + x= 100

…………………..

…………………..

…………………..

c) 63 + 18 – x = 27

…………………..

…………………..

…………………..

d) 63 – 18 – x = 27

…………………..

…………………..

…………………..

5. Cửa hàng có một số xe đạp. Sau khi người ta bán được 37 xe đạp thì còn lại 28 xe đạp. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

6. Tấm lụa dài 8 dm 5 cm. Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

7. Tính:

3 dm + 15 cm – 7 cm

=……………………

=……………………

=……………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 17 - Đề 2

3. a) x = 0 Đ c) x = 0 S e) x = 0 S

b) x= 9 S d) x = 9 Đ g) x = 10 Đ

4.

a) x = 38

b) x = 72

c) x = 54

d) x =18

5. 28 + 37 = 65 (xe)

6. 8 dm 5 cm = 85 cm

85 – 25 = 60 (cm)

7. 3 dm + 15 cm – 7 cm

= 30 cm + 15 cm – 7 cm

= 45 cm – 7 cm

= 38 cm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 4.686
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm