Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối kết quả đúng vào chỗ chấm:

Tính: 16 + 13 + 17 + 4 = .....

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:

a) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 ….

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2 ….

c) 4 + 4 + 4 = 3 x 4 ….

d) 4 + 4 + 4 = 4 x 3 ….

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Viết thành phép nhân:

a ) 3 được lấy 5 lần viết là: 3 x 5 …

b ) 3 được lấy 5 lần viết là: 5 x 3 …

c ) 4 được lấy 3 lần viết là: 3 x 4 …

d ) 4 được lấy 4 lần viết là: 4 x 3 …

4. Nối tích với tổng các số hạng bằng nhau:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

5. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau:

a) 3 x 4 = 4 + 4 + 4 …

b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 …

c) 3 x 5 = 5 + 5 + 5 …

d) 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 35 + 18

……………..

……………..

……………..

……………..

b) 42 + 9 + 15 + 7

……………..

……………..

……………..

……………..

7. Viết phép nhân (theo mẫu)

Mẫu: 2 + 2 + 2 = 6

Vậy: 2 x 3 = 6

a) 2 + 2 + 2 + 2 = …

vậy … x … = ….

b) 4 + 4 + 4 = …

vậy … x … = …

c) 3 + 3 + 3 +3 = …

vậy … x … = ….

d ) 5 + 5 + 5 = …

vậy … x … = ….

8. Viết phép nhân:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

9. Viết phép nhân:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 19 - Đề 1

1. 50

2. a) Đ b) S

c) S d) Đ

3. a) Đ b) S

c) S d) S

4.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

5. a) S c) S

b) Đ d) Đ

7.

a) 2 x 4 = 8

b) 4 x 3 = 12

c) 3 x 4 = 12

d) 5 x 3 = 15

8. 4 x 3 = 12

9. 2 x 4 = 8

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
20 13.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm