Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) Đặt tính rồi tính: 47 - 20

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 1 

b, Đặt tính rồi tính: 89 - 5

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 1

Câu 2. Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 1

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng của hai số 45 và 3 là:

A. 75        B. 42       C. 15         D. 48

b) Hiệu của hai số 56 và 2 là:

A. 58         B. 76       C. 54         D. 36

Phần 2 Học sinh trình bày bài làm:

Câu 4. Đàn gà có 12 con gà trống và 13 con gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 5. Lớp 2A có 35 bạn trong đó có 20 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 6. Tính :

a) 1 + 2 + 3 =………….=..........

b) 10 + 20 + 30 =………=..........

c) 12 + 13 + 14 =……...=..........

d) 21 + 31 + 41 =………=..........

Câu 7. Tính:

a) 9 - 5 - 2 =………...=..........

b) 90 - 50 - 20 =……=..........

c) 39 - 25 - 12 = ……=..........

d) 95 - 52 - 21 =……=..........

Câu 8. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để có kết quả đúng :

40

 

30

 

20

 

10

=

80

40

 

30

 

20

 

10

=

100

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần - Đề 1:

Câu 4. 12 + 13 = 25 (con)

Câu 5. 35 - 20 = 15 (bạn)

Câu 6.

a) 1 + 2 + 3 = 3 + 3 = 6

b) 10 + 20 + 30 = 30 + 30 = 60

c) 12 + 13 + 14 = 25 + 14 = 39

d) 21 + 31 + 41 = 52 + 41 = 93

Câu 7.

a) 9 - 5 - 2 = 4 - 2 = 2

b) 90- 50 - 20 = 40 - 20 = 20

c) 39 - 25 - 12 = 14 - 12 = 2

d) 95 - 52 - 21 = 43 - 21 = 22

Câu 8

40

+

30

+

20

-

10

=

80

40

+

30

+

20

+

10

=

100

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
10 2.829
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm