Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2 - Đề 2

Câu 1. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a, Có khi nào tổng của hai số hạng lại bằng một trong hai số đó không?

Có .....         Không …..

b, Có khi nào hiệu của hai số lại bằng số bị trừ không?

Không …..      Có ……

c, Có khi nào hiệu của hai số lại bằng số trừ không?

Có …..        Không…..

d, Có khi nào hiệu của hai số lại bằng 0 hay không?

Không ……     Có ……

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

32cm + 1 dm =?

A. 33 dm         B. 33 cm          C.42 cm        D.42 dm

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

54 cm - 3 dm =?

A. 24 dm         B. 24 cm          C. 51 dm       D. 51cm

Câu 4. Nối cặp hai số với hiệu của hai số đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2 - Đề 2

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm:

Câu 5. Viết số rồi tính:

a) Viết số liền sau và số liền trước của số 23

………………………………………………..

b) Tính hiệu của hai số đó:

……………………………………………….

c) Tính tổng của hai số đó:

………………………………………………

d) Tính tổng của ba số liền sau đó:

………………………………………………

Câu 6. Số lớn là 58. Số bé là 23. Tìm hiệu của hai số đó.

Bài giải

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Câu 7. Cửa hàng buổi sáng bán 2 chục hộp kẹo, buổi chiều bán 3 chục hộp kẹo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán bao nhiêu hộp kẹo?

Bài giải

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Câu 8. Mẹ mua về một sô quả trứng. Sau khi mẹ dùng 3 quả trứng thì còn lại 12 quả trứng. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 2 - Đề 2:

Câu 1.

a, Có. Đ. Ví dụ: 5 + 0 = 5

b) Có. Đ. Ví dụ: 5- 0 = 5

c) Có. Đ. Ví dụ: 8- 4 = 4

d) Có. Đ. Ví dụ: 3 - 3 = 0

Câu 2. C 42 cm

Câu 5.

a) Số liền sau của 23 là 24

Số liền trước của 23 là 22.

b, 24 - 22 = 2

c, 24 + 22 = 46

d, 22 + 23 + 24 = 69

Câu 6. 58 - 23 = 35

Câu 7. 20 + 30 = 50 (hộp)

Câu 8. 12 + 3 = 15 (quả)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 4.520
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm