Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 24 - Đề 1

1 1.822

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 24 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 24 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Thương là kết quả của phép tính nhân …

b) Thương là kết quả của phép tính chia …

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

* Thương của 12 và 2 là bao nhiêu?

a) 10 …        b) 6 …

* Thương của 12 và 3 là bao nhiêu ?

c) 9 …         d) 4 …

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 24 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 4. Tính

3 x 4 = …     3 x 6 = …     3 x 9 = …

12 : 3 =…     18 : 3 = …     27 : 3 = …

Câu 5. Có 15 bút chì xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 6. Có 18 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 7. Tính:

3

:

3

=

 

9

:

3

=

 

15

:

3

=

 

21

:

3

=

 

27

:

3

=

 

 

6

:

3

=

 

12

:

3

=

 

18

:

3

=

 

24

:

3

=

 

30

:

3

=

 

Câu 8. Số?

 

:

3

=

5

 

12

:

 

=

4

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 24 - Đề 1

Câu 4:

3 x 4 = 12

3 x 6 = 18

3 x 9 = 27

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

27 : 3 = 9

Câu 5: Mỗi hộp có 5 bút chì.

Đáp số: 5 bút chì

Câu 6: Mỗi túi có 6 ki-lô-gam gạo

Đáp số: 6 kg

Câu 8:

15

:

3

=

5

 

12

:

3

=

4

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 24 - Đề 2 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.822
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm