Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 3 - Đề 1

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt rồi tính:

a, 27 + 3                                  b) 58 + 12

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 1

Câu 2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 39 + 6                                    b) 39 + 46

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 1

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 29 + 8 > 8 + 29 ……

b) 29 + 8 = 8 + 29 ……

c) 29 + 8 < 8 +29 ……

Câu 4. Nối cặp hai số tổng của hai số đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 1

Phần 2: Học sinh trình bày bài làm:

Câu 5. Tính:

a) 9 + 1 + 2 =…..=…....

b) 19 + 1 + 5 =….=…....

c) 29 + 1 + 20 =…..=…....

d) 39 + 1 + 15 =…..=…....

Câu 6. Lớp 2A có 39 bạn. Lớp 2B cũng có 39 bạn. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 7. Nhà bạn Hà nuôi 49 con vịt. Hỏi sau khi nhà bạn Hà mua thêm 6 con vịt nữa thi nhà bạn đó có tất cả bao nhiêu con vịt?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán 3 chục hộp bút, buổi chiều bán được 12 hộp bút. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp bút?

Bài giải

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 3 - Đề 1:

Câu 3. b) 29 + 8 = 8 + 29 Đ

Câu 5.

a) 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

b) 19 + 1 + 5 = 20 + 5 = 25

c) 29 + 1 + 20 = 30 + 20 = 50

d) 39 + 1 + 15 = 40 + 15 = 55

Câu 6. 39 + 39 = 78 (bạn)

Câu 7. 49 + 6 = 55 (con)

Câu 8. 30 + 12 = 42 (hộp)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.674
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm