Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 3 - Đề 2

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)

19 + 6 < 16 +9 …..

19 + 6 = 16 + 9 …..

19 + 6 > 16 + 9 …...

b)

29 + 36 > 39 + 26 …..

29 + 36 = 39 +26 …..

29 + 36 < 39 + 26 …..

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có 2 con gà , mỗi con gà đẻ 9 quả trứng. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng?

a) 11 quả trứng … b) 18 quả trứng …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thằng?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 2

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Câu 4. Điểm mỗi số 4, 5, 9 vào một ô trống sao cho tổng của ba số liền nhau nào cũng bằng 18:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 2

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 4 + 5 + 6 < 4 + 6 + 5 …..

b) 4 + 5 + 6 = 4 + 6 + 5 …...

c) 4 + 5 + 6 > 4 + 6 + 5 …...

Phần 2: Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính (theo mẫu):

a) 9 + 7 = 9 +1 + 6 = 10 + 6 = ….

b) 9 + 5 = 9 + 1 + …= ....+ …. =……..

c) 9 + 6 = 9 +…+…. =.....+ …. =……..

d) 9 + 4 = 9 + 1 +…=.....+ …. =……..

e) 9 + 8 = 9 + …+…=.....+ …. =……..

g) 9 + 9 = 9 +….+…=.....+ …. =……..

Câu 7. Lớp 2A có 19 bạn nam và 18 bạn nữ . Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài giải

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Câu 8. Một người mua 29 cái bút xanh và mua số bút đỏ bằng số bút xanh. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu cái bút?

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Câu 9. Tính:

a) 3 dm + 5 cm

=………….

b) 5 dm + 3 cm

=………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 3 - Đề 2:

Câu 1.

a) 19 + 6 = 16 + 9 Đ

b) 29 + 36 = 39 + 26 Đ

Câu 2.

b) 18 quả trứng Đ

Câu 3.

D. 6 đoạn thẳng

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 3 - Đề 2

Câu 7. 19 + 18 = 37 (bạn)

Câu 8. 29 + 29 = 58 (bút)

Câu 9.

a) 3 dm + 5 cm

= 30 cm + 5 cm = 35 cm

b) 5 dm + 3 cm

= 50 cm + 3 cm = 53 cm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
6 5.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm