Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 4 - Đề 2

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

28 cm + 2 dm =?

A. 30 dm         B. 30 cm         C. 48 dm          D. 48 cm

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 28 + 37 > 37 + 28 …..

b) 28 + 37 = 37 + 28 …...

c) 28 + 37 < 37 + 28 ……

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Mỗi con vịt đẻ 8 quả trứng. Hỏi 3 con vịt đẻ bao nhiêu quả trứng?

a) 11 quả trứng ….        b) 24 quả trứng ….

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả lời đúng:

Tính 8 dm + 1 cm + 2 cm =?

A. 11 dm      B. 11cm       C. 83 dm          D. 83 cm

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 2

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 8 + 3 = 8 + 2 + …=……..+…....=.......

b) 8 + 5 = 8 + 2 + ….=……..+…....=.......

c) 8 + 6 = 8 + …+….=……..+…....=.......

d) 8 + 7 = 8 + …+…..=……..+…....=.......

e) 8 + 8 = 8 + …+…..=……..+…....=.......

g) 8 + 9 = 8 +….+…..=……..+…....=.......

Câu 7. Sợi dây thứ nhất dài 48 cm. Sợi dây thứ hai dài 2 dm. Hỏi cả hai sợi dây đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 8. Một người bán được 29 gói mì thì còn lại 28 gói mì. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu gói mì?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 9. Viết số thích hợp vào ô trống:

8

+

 

=

15

 

 

+

8

=

17

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 4 - Đề 2:

Câu 1. D. 48 cm

Câu 2.

b) 28 + 37 = 37 + 28 Đ

Câu 3.

b) 8+ 8 + 8 = 24 (quả) Đ

Câu 4. D. 83 cm

Câu 5. D6 đoạn thẳng

Câu 7. 48 + 20 = 68 (cm)

Câu 8. 28 + 29 = 57 (gói)

Câu 9.

8

+

7

=

15

 

9

+

8

=

17

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
5 4.151
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm