Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 5 - Đề 1

Phần 1 Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình nào dưới đây là hình chữ nhật?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có 8 con gà trống. Số gà mái nhiều hơn số gà trống là 6 con . Hỏi có bao nhiêu con gà mái?

a) 2 con …................             b) 14 con …

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cây nến hồng dài 9cm. Cây nến trắng dài hơn cây nến hồng là 7 cm. Hỏi cây nến trắng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

a) 16 cm …                    b) 2 cm…

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

Câu 5. Anh có 18 nhãn vở. Hà có nhiều hơn Anh là 7 nhãn vở. Hỏi Hà có bao nhiêu nhãn vở?

Tóm tắt

Anh có: …… nhãn vở

Hà nhiều hơn Anh:……..nhãn vở

Hà có:……..nhãn vở

Bài giải

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Câu 6. Mảnh vải xanh dài 48 dm. Mảnh vải đỏ dài hơn mảnh vải xanh là 27 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:

Vải xanh dài:….dm

Vải đỏ dài hơn vải xanh:…dm

Vải đỏ dài:…dm?

Bài giải

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Câu 7. Hà cao 88 cm. Tú cao hơn Hà là 7 cm. hỏi Tú cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Hà cao: ….cm

Tú cao hơn Hà: …cm

Tú cao:…. cm?

Bài giải

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 5 - Đề 1:

Câu 1. C. Hình 3

Câu 2. D. Hình 4

Câu 3. b) 14 con Đ

Câu 4. a) 16 cm Đ

Câu 5. 18 + 7 = 25 (nhãn vở)

Câu 6. 48 + 27 = 75 (dm)

Câu 7. 88 + 7 = 95 (cm)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.603
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm