Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 - Đề 1

1 2.515

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 1

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đặt tính rồi tính: 27 + 4

A                              B                               C

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 1

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 13                                     b) 47 + 16

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 1

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Anh có 18 quyển vở. Hà có ít hơn Anh 6 quyển vở. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở?

a) 24 quyển vở….          b) 12 quyển vở ….

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Minh cao 85 cm. Tú thấp hơn Minh 10 cm. Hỏi Tú cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

a) 75 cm….             b) 95 cm….

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có mấy hình chữ nhật?

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 1

A.2

B.3

C.4

D.5

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Tính:

a) 27 + 18 + 10 =….. =…

b) 37 + 29 – 25 =….. =…

c) 89 - 62 – 23 =….. =…

d) 78 – 11 + 24 =….. =…

Câu 7. Số thứ nhất là 27. Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 5. Tìm số thứ hai.

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 8. Trong vườn có 27 cây chuối, số cây chanh ít hơn số cây chuối là 12 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 9. Mảnh vải xanh dài 57 cm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là 20 cm. Tính chiều dài mảnh vải đó.

Bải giải

……………………………………..

……………………………………..

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.515
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm