Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 1

1 3.770

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 7 - Đề 1

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Con mèo nhẹ hơn con chuột ….

Con mèo nặng hơn con chuột ….

b) Túi gạo 12 kg nhẹ hơn túi ngô 21kg ….

Túi gạo 12 kg nặng hơn túi ngô 21 kg ….

2. Nối các quả cân 1 kg, 2 kg, 5kg với bao chứa gạo 6 kg, 7kg, 8kg (theo mẫu)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 1

3. Tính:

a) 1 kg + 2 kg =…          b) 1kg + 2kg + 5 kg =…

1 kg + 5 kg =…              1kg + 1 kg + 2 kg =…

2 kg + 5 kg =…              2 kg + 2 kg + 5kg =…

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đặt tính rồi tính: 16 + 7

A.                            B.                         C.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 1

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đặt tính rồi tính: 36 + 49

a)                                               b)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Tính:

a) 6 + 5 + 4 =……    

          =……      

b) 36 + 27 – 11=…….

            =……. 

7. Tổ Một có 6 bạn nữ. Tổ Hai có 7 bạn nữ. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

8. Một người mua hai loại bút, trong đó có 26 bút xanh và số bút đỏ nhiều hơn số bút xanh là 18 cái. Hỏi người đó mua bao nhiêu bút đỏ?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

9. Bao đỗ cân nặng 36 kg. Bao lạc nhẹ hơn bao đỗ là 12 kg. Hỏi bao lạc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

10. Viết số thích hợp vào ô trống:

6

+

5

=

 

16

+

15

=

 

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 7 - Đề 1:

7. 13 bạn nữ

8. 44 bút đỏ

9. 24 kg

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.770
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm