Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 7 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 26 cm + 5 dm = 31 cm ….

b) 26 cm + 5 dm = 76 cm….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 46 + 15 > 15 + 46 …

b) 46 + 15 < 15 + 46…

c) 46 + 15 = 15 + 46…

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 10 kg sắt nặng hơn 10 kg giấy ….

b) 10 kg sắt nặng bằng 10 kg giấy….

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hai bao gạo có tất cả 16 kg gạo. Hỏi nếu người ta đổ 7 kg từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì lúc đó cả 2 bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a) 23 kg gạo…            b) 16 kg gạo ….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 7 - Đề 2

a) Trong hình trên có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b) Trong hình đó có mấy hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 6 + 5 = 6 + 4 + …

       =…+… =…

b) 6 + 6 = 6 + … + …

       =…+… =…

c) 6 + 7 = 6 +…+…

       =…+… =…

d) 6 + 8 = 6 +…+…

       =…+… =…

e) 6 + 9 = 6 + …+…

       =…+… =…

7. Một người mua 16 kg thịtbò và mua thịt lợn nhiều hơn thịt bò là 19 kg. Hỏi người đó mua bao nhiêu ki-lô-gam thịt lợn?

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

8. An cân nặng 26 kg. An nhẹ hơn Bình 4 kg. Hỏi Bình cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

9. Điền số thích hợp vào ô trống (hình giống nhau có số giống nhau):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 7 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 7 - Đề 2:

1. b) 76 cm Đ

3. b) Nặng bằng nhau Đ

4. b) 16kg

5.

a) C. 3 hình tứ giác

b) B. 3 hình tam giác

7. 16 + 19 = 35 (kg)

8. 26 + 4 = 30 (kg)

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 7 - Đề 2

9. 

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 7 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 1 

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 2.750
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm