Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 8 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 73 + 27 = 90 … b) 27 + 73 = 100…

c) 92 + 8 = 100… d) 8 + 92 = 90 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 16 l + 7 l= 86 l …. b) 16 l + 7 l = 23 l

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 65 l– 23 l – 20 l = 62 l …

b) 65 l – 23 l– 20 l = 22 l

5. Nối các vật dụng chứa đầy nước với can chứa lượng nước bằng tổng số lít nước trong các vật dụng đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Tính:

a) 9 + 2= 2 + 9 =…

9 + 3= 3 + 9 =…

9 + 4= 4 + 9 =…

9 + 5= 5 + 9 =…

9 + 6= 6 + 9 =…

9 + 7= 7 + 9 =…

9 + 8= 8 + 9 =…

9 + 9 =…

b) 8 + 3 = 3 + 8 =…

8 + 4 = 4 + 8 =…

8 + 5 = 5 + 8 =…

8 + 6 = 6 + 8 =…

8 + 7 = 7 + 8 =…

8 + 8 =….

8 + 9 = 9 + 8 =…

c) 7 + 4 = 4 + 7 = …

7 + 5 = 5 + 7 = …

7 + 6 = 6 = 7 =…

7 + 7 = ….

7 + 8 = 8 + 7 =…

7 + 9 = 9 + 7 =…

d) 6 + 5 = 5 + 6 =…

6 + 6 =…

6 + 7 = 7 + 6 =…

6 + 8 = 8 + 6 =…

6 + 9 = 9 + 6 =…

7. Buổi sáng cửa hàng bán được 48l dầu; buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng là 52l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………

………………………………………

………………………………………

8. Thùng thứ nhất chứa 35l dầu. Thùng thứ hai chứa 65l dầu. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 8 - Đề 1:

3.

a. S b. Đ

7. 100 lít

8. Cả hai thùng chứa tất cả số lít dầu là: 100 lít

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
8 4.122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm