Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 8 - Đề 2

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 68 + 32 < 62 + 38 …

b) 68 + 32 > 62 + 38 …

c) 68 + 32 = 62 + 38 …

2. Khoanh vào trước chữ đặt trước câu trả lời đúng:

50 cm + 5 dm =?

55 cm B. 55 dm C. 100 cm

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 37l – 7l+ 3l = 27l

b) 37l– 7l+ 3l = 33l

4. Nối số ở hình tròn với số ở hình vuông để tổng hai số đó là số tròn chục:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 2

5.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 8 - Đề 2

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. a) Viết:

+ Số lớn nhất có hai chữ số là: …..

+ Số liền sau của 0 là:……………

b) Tính:

+ Tổng của hai số đó là:…..

+ Hiệu của hai số đó là:…..

7.a) Viết:

+ Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số đó là:………

+ Số tròn chục bé nhất có hai chữ số đó là:……….

b) Tính:

+ Tổng của hai số đó là:………………….

+ Hiệu của hai số đó là:………………….

8. Một can chứa 15dầu. Hỏi sau khi đổ thêm 5dầu vào can thì trong can có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

9. Từ một thùng xăng người ta lấy ra 75xăng thì còn lại 25l xăng. Hỏi lúc đầu thùng đó có bao nhiêu lít xăng?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 8 - Đề 2:

3.  a. S          b. Đ

8. 20 lít

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.812
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm