Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 9 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết: x + 15 = 48

a) x= 63…          b) x= 33 ….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết: 23 + x = 23

a) = 46 ….         b) x= 0….

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đặt tính rồi tính: 60 – 2

A.                                  B.                           C.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 9 - Đề 1

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính: 70 – 33

a)                                       b)

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 9 - Đề 1

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có 4 chục bát , bị vỡ 2 cái bát. Hỏi còn lại bao nhiêu cái bát?

a) 2 cái bát ….               b) 38 cái bát ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Tìm biết:

a) x+ 7 = 9                      

…. = …. … = ….

b) 53 + x = 75

…. = …. …. = .…

c) x+ 13 = 48

…. = …. …. = .…

d) 48 + = 100

…. = .… …. = .…

7. Mẹ mua 12 quả trứng gà và vịt, trong đó có 2 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mua bao nhiêu quả trứng gà?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

8. Một xe chở 100 bao gạo và bao ngô, trong đó có 65 bao gạo. Hỏi xe đó chở bao nhiêu bao ngô?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

9. Có 8 chục bao xi măng, đã dùng 5 bao xi măng. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 9 - Đề 1:

1. b) x = 33 Đ

2. b) x= 0 Đ

5. b) 38 cái bát Đ

7. 10 quả trứng gà

8. 100 – 65 = 35 (bao)

9. 8 chục = 80

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 2 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.402
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm