Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 23 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 23 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 23.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 23 - Đề 1

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức: 1056 : 3 + 1456 là:

1700 … 1808 … 1784 …

b) Giá trị biểu thức: 4564 – 3470 : 5 là:

3870 … 3858 … 1885 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm x:

a) x × 4 = 1016. Giá trị của x là:

A. 250 B. 254 C. 260

b) x × 2 × 3 = 2868. Giá trị của x là:

A. 478 B. 748 C. 487

c) x × (3 + 4) = 1652. Giá trị của x là:

A. 370 B. 263 C. 236

3. Ghi dấu * vào chỗ chấm sau kết quả đúng:

a) 3128 : 6 = 521 (dư 2) …

b) 2141 : 5 = 428 (dư 1) …

c) 1794 : 7 = 256 (dư 1) …

d) 2619 : 4 = 654 (dư 3) …

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

a) 317 x 5

……………

……………

……………

b) 1047 x 4

……………

……………

……………

c) 1632 x 4

……………

……………

……………

2. Tính giá trị biểu thức:

a) 1242 + 1207 x 4 = …………..

= …………...

c) (1021 + 945) x 5= …………..

= …………...

b) 5413 – 907 x 3 = …………..

= …………...

d) (4675 – 3175) x 2= …………..

= …………...

3. Đặt tính rồi tính:

a) 4754 : 2

……………

……………

……………

b) 7615 : 3

……………

……………

……………

c) 2473 : 5

……………

……………

……………

4. Một cửa hàng có 1654kg đường, đã bán được 421kg. Số đường còn lại đóng vào các túi, mỗi túi chứa 5kg đường. Hỏi đóng được bao nhiêu túi đường và còn thừa mấy ki-lô-gam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 23 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và các bài tập trong sách Giải Cùng em học Toán lớp 3 đầy đủ, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
25 11.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 Xem thêm