Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh

1 34
Trang 1/3 - Mã đề thi 132
SỞ GO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KI NĂM HỌC 2019 -2020
TP. HỒ CHÍ MINH n: TOÁN- Khối 12
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thời gian làm bài: 60 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) (Thời gian 35 phút)
Câu 1: Gi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
9
y x x
.
nh
2
P M m
A. 0 B.
3 2 3
C. 3
D.
3 3 2
Câu 2: m s
đo hàm là
2 3
f x x x 1 2 3x
. Khi đó số điểm cực trca hàm s
f x
A. 3 B. 1 C. 0 D. 2
Câu 3: Cho hàm số:
x
y C
x
2 1
1
đường thẳng
: .
d y x m
Với gtrị nào ca
m
thì đường thẳng
d
cắt đồ thị
C
tại 2 điểm phân biệt:
A.
5 1
m m
B.
5 1
m
C.
1
m
D.
5
m
Câu 4: Cho hàm s
2
2
9
x
y
x
. Số đường tiệm cận của đồ thhàm s là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 5: Đ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới
x
y
O
-1
1
1
A.
4 2
2 1
y x x
B.
4 2
2 1
y x x
C.
4 2
2 1
y x x
D.
4 2
2 1
y x x
Câu 6: Cho hàm s
3 2
y ax bx cx d
có đồ thị như hình bên. Khẳng định o sau đây đúng?
A.
a 0,b 0,c 0,d 0.
B.
a 0,b 0,c 0,d 0.
C.
a 0,b 0,c 0,d 0.
D.
a 0,b 0,c 0,d 0.
Câu 7: Cho hàm s
3 2
y f x ax bx cx d
, , ,a b c d
. Đồ thị hàm s
y f x
như hình vẽ bên
ới. S nghiệm thực của phương trình:
3 6 0
f x
là:
đề
132
FINAL
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
x
y
-2
2
1
O
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 8: Hàm số y = –x
3
+ 6x
2
9x + 4 đồng biến trên khoảng nào sau đây:
A.
1;3
B.
1;

C.
;3
 D.
3;

Câu 9: Cho hàm s
3 2
4 9 5
y x mx m x
với m là tham s. bao nhiêu giá trnguyên ca m
để hàm số nghịch biến trên
;
 
A. 6 B. 7 C. 4 D. 5
Câu 10: Tìm tt ccác tham số m đhàm s
3
2
2 ( 8)
3
x
y m x m x m
hai điểm cực trị
1 2
,
x x
thỏa mãn
2 2
1 2
18
x x
A.
9
1
2
m m
B.
1
m
C.
9
2
m
D.
2
m
Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm s
2 1
1
x
y
x
trên đọan
0;1
A.
0;1
max 1
y
B.
0;1
max 2
y
C.
0;1
1
max
2
y
D.
0;1
max 1
y
Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R
A.
4 2
3
y x x
B.
3
3 3 2
y x x
C.
2
1
x
y
x
D.
3
2 5 1
y x x
Câu 13: m tất cả các giá trị thực của tham số m đhàm s
2
1
x m
y
x
giảm trên từng khoảng xác
định
A.
3
m
B.
1
m
C.
3
m
D.
1
m
Câu 14: Điểm cực đại của hàm s
4
2
2 1
4
x
y x
là:
A.
2
x
B.
5
x
C.
0
x
D.
1
x
Câu 15: Cho hàm s
y f x
. Hàm s
'
y f x
có đ thị như hình v bên dưới. Hỏi hàm s
2
y g x f x
nghịch biến trên khoảng?
A.
2;1
B.
1;3
C.
2;

D.
;2

Câu 16: Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên sau.
FINAL
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
Số nghiệm của phương trình
3 0
f x
là:
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 17: Hình bên dưới là đồ thị của hàm s
'
y f x
. Hỏi hàm s
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
x
y
O
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 18: Hàm s
y f x
liên tc trên
và có bảng biến thiên dưới đây.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm scó ba điểm cực tr B. Hàm số đạt cực đại tại
0
x
C. Hàm sđạt cực đại tại
2
x
D. Hàm số đạt cực tiểu tại
1
x
Câu 19: Cho hàm s
y f x
xác định, liên tục và có bảng biến thiên sau:
x
0

'
y
y
2
1
1
Khẳng định nào sau đây khẳng định đúng?
A. Giá trị nh nht của hàm s bằng
1
B. Giá trị lớn nhất của hàm s bằng 2.
C. Giá trị nh nht của hàm s bằng 1. D. Giá trị nhỏ nhất của hàm s bằng
1
và 1.
Câu 20: Cho hàm s
3 2 2
1
1 2 1
3
y x m x m m x
, (
m
tham số). Tìm tất cả tham số thực
m
đ
hàm sđạt cực tiu tại
2
x
A.
3
m
B.
1
m
C.
0
m
D.
2
m
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) (Thời gian 25 phút)
Câu 1: (1 điểm) Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số
3
2
2
4 1
3
x
y x x
Câu 2: (1 điểm) Tìm giá trị ln nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = x
4
- 8x
2
+ 15 trên đoạn [-1; 3].
Câu 3: (1 điểm) Cho hàm s
3 2
2 1
m
y x x m x m C
, m là tham s thc. Tìm m để đồ th hàm
s
m
C
ct trc hoành tại 3 điểm phân bit.
Câu 4: (1 điểm) Tìm tất cả các giá tr thực của tham số m sao cho đồ thị hàm s
3
3 1
y x mx
có hai
điểm cực trị
,
A B
sao cho tam giác
OAB
vng tại
O
,
O
gốc tọa độ.
FINAL

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh có kèm theo đáp án gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các em hệ thống kiến thức và ôn tập môn Toán 12.

Nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường nắm được chất lượng học tập của học sinh khối 12 vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra định kỳ Toán 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020. Đề kiểm tra được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp tự luận, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề hàm số và đồ thị, giúp các em làm quen với các dạng bài tập thường gặp trong các đề thi. Các em có thể tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 1 lớp 12 của các môn học khác để đạt hiệu quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh có kèm theo đáp án. Hi vọng tài liệu sẽ phục vụ các em ôn tập thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 34
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm