Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh

SỞ GO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KI NĂM HỌC 2019 -2020
TP. HỒ CHÍ MINH n: TOÁN- Khối 10
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thời gian làm bài: 60 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
u 1) (1,5đ) Cho tập hợp
A 1;2;3
. Tìm tất cả các tập con của A.
u 2) (2đ) Cho các tập hợp sau:
A 5;10 ,B [ 1;8),C 10;5
 
. Xác định và biểu diễn
trên trục số các tập hợp sau:
a)
A B C
b)
C \ A B
u 3) (1đ) Cho 2 tập hợp
. Xác định tất cả các tp hợp X
sao cho
X A
X B
u 4) (1,5đ) Tìm tập xác định của các hàm ssau:
a)
2
2x 1
y
x 3x 2
b)
x 5
y 2x 1
x 1
u 5) (2đ) Xét tính chẵn, lẻ của các hàm ssau:
a)
4 2
y f x 3x 2x 5
b)
3
2 x 2 x
y f(x)
x
u 6) (1,5đ) Khảo sát s biến thiên và vẽ đồ thhàm s
2
y x 4x 3
u 7) (0,5đ) Cho tập hợp
0; 2; 6;12; 20
M
. Xác định tập hợp M bằng cách chỉ ra một
nh chất đặc trưng cho các phần tử của nó.
HẾT
FINAL
ĐÁP ÁN
u 1)
Các tập hợp con của tập A là:
, 1 , 2 , 3 , 1;2 , 1;3 , 2;3 , 1;2;3
Nếu thiếu 1 tập con
0.25đ
Câu 2 a)
A B 5;10 [ 1;8) 5;10
A B C 5;10 10;5 5;5
b)
 
A B [ 1;8)
C \ A B 10; 1
(Biểu diễn trên trục số bằng cách nào cũng được)
0.5
0.5
0.5
0.5
Câu 3
X A
X A B
X B
A B 1;2
Các tập hợp X là:
, 1 , 2 , 1;2
0.25
0.25
0.5 (thiếu 1 tập hợp
0.25)
Câu 4 a) Hàm số xác định
2
x 1
x 3x 2 0
x 2
Suy ra TXĐ
D \ 1;2
b) Hàm số xác định
x 1
x 1 0
1
2x 1 0
x
2
Suy ra TXĐ
1
D ; \ 1
2
0.25+0.25
(nếu ngoặc [ 0.25
0.25
0.25+0.25
0.25
Câu 5 a)TXĐ
D
x D
4 2
4 2
x D
f( x) 3 x 2 x 5 3x 2x 5 f(x)
Vậy hàm s
4 2
f(x) 3x 2x 5
là hàm schn
b) TXĐ
D 2;2 \ 0
x D
3 3
x D
2 x 2 x 2 x 2 x
f( x) f(x)
x x
Vậy hàm s
3
2 x 2 x
f(x)
x
là hàm schẵn
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 6 Đỉnh I(2;
1)
Trục đối xứng x=2
Bảng biến thiên
Vẽ đồ thị
0.25
0.25
0.5
0.5
Câu 7:
1 , 1 5
M x N x n n n
0.5
FINAL
Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại Tài liệu học tập lớp 10

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh có kèm theo đáp án gồm 7 bài tự luận, giúp các em ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải Toán 10.

Đề kiểm tra được biên soạn theo dạng đề tự luận, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai các em đã được học. Đề kèm theo lời giải chi tiết giúp các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng. Các em có thể xem thêm các đề thi giữa học kì 1 lớp 10 để mở rộng kiến thức.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ các em trong quá trình ôn luyện môn Toán 10. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 36
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm