Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Lê Qúy Đôn, Thái Bình

4 443
1
/
10
- Mã đề 101
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN
(Đề thi 07 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GHKI LỚP 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Cho hàm s
( )y f x
xác định, lên tục trên
bảng biến thiên sau. Khẳng định
nào sau đây là đúng?
.
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
0
và giá trị lớn nhất bằng
1
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
(0;1)
.
D. Hàm số đạt cực đại tại
0x
và đạt cực tiểu tại
.
Câu 2. Cho hàm số
y f x
đạo hàm liên tục trên khoảng
K
đồ thị đường cong
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
C
tại điểm
;M a f a
,
a K
.
A.
y f a x a f a
. B.
y f a x a f a
.
C.
y f a x a f a
. D.
y f a x a f a
.
Câu 3. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
đề 101
2
/
10
- Mã đề 101
Số nghiệm của phương trình
2 1 0 f x
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.
Câu 4. Cho khối tứ diện
ABCD
có thể tích
2019
. Gọi
M
,
N
,
P
,
Q
lần lượt trọng tâm của
các tam giác
ABC
,
ABD
,
ACD
,
BCD
. Tính theo
V
thể tích của khối tứ diện
MNPQ
.
A.
4034
81
. B.
2019
9
. C.
8068
27
. D.
673
9
.
Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy
2
3a
. Độ dài cạnh bên
2a
. Khi đó thể
tích của khối lăng trụ là:
A.
3
2a
. B.
3
6a
. C.
3
6
3
a
. D.
3
3a
.
Câu 6. Một công ty bất động sản
50
căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn h
với giá
2000000
đ một tháng thì mọi căn hộ đều người thuê cứ tăng thêm giá cho thuê
mỗi căn hộ
100000
đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì
công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
A.
2225000
đ. B.
2200000
đ. C.
2250000
đ. D.
2100000
đ.
Câu 7. Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
A
,
AB a
3AA a
. Thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
bằng
A.
3
3
6
a
. B.
3
3 3
2
a
. C.
3
3
2
a
. D.
3
3 3a
.
Câu 8. Cho khối chóp
. ,S ABC
gọi
G
trọng tâm của tam giác
.ABC
Tỉ số thể tích
bằng:
A.
3
2
B.
3
C.
2
3
D.
1
3
3
/
10
- Mã đề 101
Câu 9. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số
( )y f x
( )y g x
bằng số nghiệm của phương
trình.
A.
( ) ( ) 0f x g x
. B.
( ) ( ) 0f x g x
. C.
( ) 0f x
. D.
g( ) 0x
.
Câu 10. Gọi
,M m
lần lượt g trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
x
f x
x
trên
đoạn
3;5
. Khi đó
M m
bằng
A.
2
B.
3
8
C.
1
2
D.
7
2
Câu 11. Giá trị cực tiểu của hàm số
3 2
3 9 2y x x x
A.
7
. B.
20
. C.
3
. D.
25
.
Câu 12. Cho hàm số
y f x
đạo hàm liên tục trên
. Đồ thị hàm s
y f x
như hình
vẽ sau:
Số điểm cực trị của hàm số
2017 2018 2019y f x x
là:
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 13. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình chữ nhật
AB a
,
2BC a
,
2SA a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng
ABCD
. Tính thể tích khối chóp
.S ABCD
tính theo
a
.
A.
3
4
3
a
B.
3
8
3
a
C.
3
4a
D.
3
6
3
a
Câu 14. Cho đồ thị hàm s
y f x
đ thị n hình vẽ. Hàm số
y f x
đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Lê Qúy Đôn, Thái Bình gồm 50 câu trắc nghiệm cơ bản giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức môn Toán 12.

Nội dung đề thi được biên soạn bám sát kiến thức lí thuyết các em đã được học, giúp các em rèn luyện kĩ năng giải Toán và củng cố lại bài học. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị bước vào những kì thi quan trọng trong đó có kì thi THPT Quốc gia, để đạt hiệu quả cao các em có thể tham khảo thêm các đề kiểm tra giữa kì lớp 12 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Lê Qúy Đôn, Thái Bình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em ôn tập thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Học tốt Ngữ văn 12, Trắc nghiệm Hóa học 12, Giải bài tập Vật lý 12,....

Đánh giá bài viết
4 443
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm