Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học B Hòa Lạc, An Giang

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học B Hòa Lạc, An Giang là đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 2 có đáp án. Hi vọng tài liệu này giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa kì 1, bài kiểm tra cuối kì lớp 2. Mời các em tham khảo.

Bài tập toán lớp 2 cơ bản và nâng cao

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012

Trường Tiểu học B Hòa Lạc

Lớp: 2

Tên: …………………………

KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Măm học: 2013-2014

Môn: TOÁN

Bài 1: Viết các số (2 điểm)

a) Số: 5 dm = ..... cm

90 cm = ..... dm

b) Tròn chục và bé hơn 100: ...................................................

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a) 56 + 44 = ?

A. 90 B. 100 C. 80

b) 47 kg + 12 kg = ... ?

A. 59 B. 35 kg C. 59 kg

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô (1 điểm)

a) 88 – 36 = 54 b) 80 – 54 = 36

c) 47 + 33 = 90 d) 29 + 16 = 45

Bài 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

21 + 57 56 - 16 63 + 27 96 – 42

Bài 5: Điển số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a) Có ......hình tam giác.

a) Có ......hình tứ giác.

Bài 6: Bài toán (3 điểm)

a) Vừa cam vừa quýt có 65 quả, trong đó có 15 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt ?

b) Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần đầu bán: 45 kg gạo

Lần sau bán: 38 kg gạo

Cả hai lần bán: . . .kg gạo?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 1:

Câu a viết đúng mỗi số được 0,5 điểm .

Câu b HS viết được theo đúng yêu cầu từ 7 số được 0,5 điểm.

Câu 2, 4: Chọn, điền và làm mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.

Câu 3: Ghi đúng mỗi bài được 0,25 điểm.

Câu 5: Học sinh nêu được

  • Có: 2 hình tứ giác (0.5đ)
  • Có: 4 hình tam giác (0.5đ)

Câu 6: Học sinh giải đúng mỗi bài được 1.5 điểm

Nêu câu giải đúng được 0,5 điểm; viết phép tính và tính đúng được 0.5 điểm; viết đáp số đúng được 0,5 điểm.

a) Số quả quýt có là:

65 - 15 = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả quýt

b) Cả hai lần bán là:

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo

Đánh giá bài viết
1 3.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm