Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

55 19.040

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh 

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi học kì 2 sắp tới. 

 

Name: …………………………………………..                         TEST ON ENGLISH

Class:………                                                     Time: 40 mins

PART I: LISTENING

Task 1: Listen and tick or cross.

Example:

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Task 2: Listen and number.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Anh lớp 3

Task 3: Listen and tick. There is one example. 

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

PART II: WRITING AND READING

Task 1: Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

Đề kiểm tra giữa học kì lớp 3 môn tiếng Anh

Task 2: Look and read. Tick or cross the box. There are two examples. 

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3

Task 3: Read and complete.

room       two       many       near        wardrobe         any

Linda: (0) Is there a mirror in the (1) …………………?

Mai: Yes. There is one. It’s (2) …………………….. the window.

Linda: What about pictures? How (3) …………………….. pictures are there?

Mai: There are (4) ………………… pictures.

Linda: Oh, I see. Are there (5) …………….. cupboards?

Mai: No, there are not. But there is a big (6) ……………………………. for my clothes.

Trên đây là nội dung Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2017-2018. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của các bạn học sinh, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải rất nhiều đề giúp các bạn ôn luyện hiệu quả với Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3.... Mời các bạn thử sức với một vài đề sau đây:

Đánh giá bài viết
55 19.040
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm