Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Hoa năm 2017 - 2018

16 3.667

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật lý lớp 9

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Hoa năm 2017 - 2018 làm tài liệu ôn luyện kiến thức Vật lý lớp 9 kì 1 đã học, làm quen nhiều dạng đề kiểm tra 1 tiết Lý 9 khác nhau trước bài kiểm tra chính thức.

A. Trắc nghiệm: Chọn phương án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu

Câu 1: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch R:

A. Rtđ < R1   

B. R< R2     

C. R < R1 + R2

D. R = R1 + R2

Câu 2: Hệ thức định luật Ohm:

A. I = \frac{U}{R}                B. I = \frac{R}{U}             C. U = \frac{I}{R}           D. R = \frac{U}{I}

Câu 3: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = R= 6 Ω mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch R:

A. 2 Ω                 B. 3 Ω                C. 4 Ω              D. 6 Ω

 

Vật lý 9

Câu 5: Hai dây đồng cùng tiết diện. Dây thứ nhất có chiều dài 2m, dây thứ hai có chiều dài 6m. Dây thứ nhất có điện trở là 1,5 Ω, dây thứ hai có điện trở là:

A. 0,5 Ω                 B. 3 Ω               C. 4,5 Ω             D. 6 Ω

Câu 6: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng trong trương hợp nào là vô ích:

A. Dây dẫn nóng lên               B. Thân máy bơm nóng lên

C. Đế bàn là nóng lên              D. Cả A,B đều đúng

B/ Tự Luận (7Đ)

Câu 7. (1,5đ) Phát biểu nội dung Định luật Jun – Lenxơ. Viết hệ thức, nêu tên gọi và đơn vị từng đại lượng có trong hệ thức.

Vật lý 9

Đánh giá bài viết
16 3.667
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm