Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 tổng hợp 59 đề kiểm tra giữa kì môn Toán học kì 1. Đây sẽ là tài liệu tham khảo học tập hữu ích dành cho các em học sinh, phụ huynh, và các thầy cô giáo nghiên cứu học tập, nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 1 và cuối học kì 1 sắp tới.

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút

Đề 1:

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi hai lít:...............

c. Số bé nhất có hai chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6 10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

47 + 36 59 + 7 68 - 28 87 – 66
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác?

Hình a và hình c Hình a và hình d Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b.

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề 2:

Câu 1:

a. Tính nhẩm:

5 + 6 + 8 = 50 + 30 =

14 + 6 + 11 = 7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

68 + 6 78 + 9 25 + 46 37 + 24
............. ............ ............. ............
............. ............ ............. ............
............ ............ ............. ............

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:

a. 50 cm = ........... dm

A. 5 B. 10 C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm

A. 78 B. 15 C. 2

c. Số bé nhất có 2 chữ số là:

A. 10 B. 11 C. 12

d. Số liền trước của 89 là:

A. 88 B. 90 C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =

47 + 18 ........ 65 + 8 35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Đề 3

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Số bị trừ là 67, số trừ là 33 thì hiệu sẽ là bao nhiêu?

A. 100 B. 90 C. 34 D. 44

Câu 2: Số hạng thứ nhất là 18, số hạng thứ hai là 29 thì tổng sẽ là bao nhiêu?

A. 47 B. 37 C. 57 D. 56

Câu 3: Kết quả của phép tính 15kg – 10kg + 7 kg là bao nhiêu?

A. 10kg B. 11kg C. 12kg D. 13kg

Câu 4: Kết quả của phép tính 12 + 30 + 58 là bao nhiêu?

A. 70 B. 80 C. 90 D. 100

II. Tự luận:

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (2đ)

Bài 2: (Tính)

5 + 6 = 7 + 8 = 4 + 8 = 9 + 3 =

6 + 5 = 8 + 7 = 8 + 4 = 3 + 9 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính

15 + 9 26 +18 8 + 67 58 + 12

............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ......................

Bài 4: Trong hình bên:

a. Có .... hình tam giác.

b. Có ....hình chữ nhật .

Bài 5: Hoa cân nặng 18 kg. Mai cân nặng hơn 3 kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

ĐỀ SỐ 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2011 – 2012

Môn: Toán – Khối 2

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

16 + 34 56 + 36 65 - 43 78 – 35

……… ……… ……… ………

……… ……… ……… ………

Câu 2: Tính:

7 + 3 + 8 =……… 5 + 8 + 6 = ……...

18kg – 10kg + 5kg =……. 6l + 9l + 5l =………

Câu 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống

7 + 6.........6 + 7 8 +6 – 10 ........3 8 + 8 ........7 + 8

Đánh giá bài viết
51 46.626
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm