Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3

254 127.553

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 gồm phần trắc nghiệm và tự luận, làm trong thời gian 40 phút. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi học kì I sắp tới. Mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928        B. 982       C. 899        D. 988

2. ............- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 260       B. 340        C. 430       D. 240

3. của 24kg là:

A. 12kg       B. 8kg      C. 6kg       D. 4kg

4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:

A. 410       B. 400       C. 140       D. 310

5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:

A. 4        B. 6       C. 8       D. 9

6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

A. 18; 21; 24        B. 16; 17; 18       C. 17; 19; 21        D. 18; 20; 21

7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là

A. 68cm       B. 86cm        C. 46cm        D.76cm

8. Hình bên có:

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 248 + 136         b) 375 - 128         c) 48 x 6        d) 49 : 7

Bài 2: Tính:

a) 84 x 7 – 99         b) 23 x 9 + 15

Bài 3: Tìm x:

a) x x 6 = 42             b) 24 : x = 4

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:
a. 100        b. 989        c. 900        d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621         b. 619        c. 719        d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474          b. 374        c. 574        d. 484

Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. <          b. >         c. =

Câu 5: 1/5 của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m         b. 7m        c. 8m        d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ         b. 8 giờ        c. 9 giờ        d. 10 giờ

Câu 7: 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 34        b.304         c. 340        d. 7

Câu 8: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

a. 11 ngày         b. 21 ngày        c. 24 ngày       d.28 ngày

II. Thực hành:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361         541 - 127         54 x 6         24 : 6

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27          80 : 2 – 13

Câu 3: Tìm X

X x 4 = 32           X : 6 = 12

Câu 4: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng :

A.1         B.13        C.42        D.48

Câu 2: 8m2cm = ……cm . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

A.82         B.802         C.820         D.8200

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là :

A.95        B.24        C.65        D.55

Câu 4: Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A.12       B.25       C.30       D.35

Câu 5: 1/6 của 48 m là:
A.8m        B.42m         C.54m        D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là :

A.770        B.707         C.777        D.700

II. Thực  hành

Câu 1: Đặt tính rồi tính

635 + 218        426 - 119       56 x 4        45 x 6

Câu 2: Tính:

5 x 5 + 18          5 x 7 – 23         7 x 7 x 2 

Câu 3: Tìm x

84 : X = 2          X : 4 = 36

Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó có là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh giỏi toán?

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Phần I: Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. 8 x 7 + 42 =?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

2. 7 x X = 56 thì X =?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

3. 1/6 của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

4. Tìm x biết:

96 : x = 3

A. x = 32

B. x = 303

C. x = 302

D. x = 203

5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: Mẹ có một tấm vải dài 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết 1/2 số vải đó. Hỏi mẹ đã may bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Các bạn có thể tham khảo thêm toàn bộ Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán năm học 2019 - 2020 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Ngoài Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

 

Đánh giá bài viết
254 127.553
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm