Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 năm học 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 năm học 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang, tài liệu gồm phần trắc nghiệm 14 câu, phần tự luận 3 câu, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ mặt phẳng.

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3

Câu 1: Cosin của góc giữa hai đường thẳng D1 : a1x + b1 y + c1 = 0 và D2 : a2x + b2y + c2 = 0 là:

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3

Câu 2: Đường thẳng D đi qua trình M (x0; y0) và nhận vectơ n = (a;b) làm vectơ pháp tuyến có phương là:

A. b (x - x0) + a (y - y0) = 0

C. a (x - x0) + b (y - y0) = 0

B. a (x + x0) + b (y + y0) = 0

D. a (x - y0) + b ( y - x0) = 0

Câu 3: Đường thẳng đi qua M(3;0) và N(0;4) có phương trình là:

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3

Câu 4: Giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y + 5 = 0 có tọa độ là:

A. (-2; -3)

B. (4;1)

C. (2;3)

D. (1;1)

Câu 5: Hệ số góc của đường thẳng D : 2x - 3y - 3 = 0 là:

A. k = 2/3

B. k = -2/3

C. k = 3/2

D. k = 2

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 năm học 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.283

Video đang được xem nhiều

Toán lớp 10 Xem thêm