Đề kiểm tra Hình học lớp 10 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Nhữ Văn Lan - Hải Phòng

1 847

Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra Hình học lớp 10 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Nhữ Văn Lan - Hải Phòng, nội dung tài liệu gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Đề kiểm tra Hình học lớp 10 chương 3

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học lớp 10 chương 3

Câu 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3; -1) và B(1; 5) là?

A. 3x + y − 8= 0

B. 2x - y + 10 = 0 

C. 3x - y + 5= 0

D. -x + 3y + 6 = 0

Câu 2: Hệ số góc của đường thẳng ∆ có véc tơ chỉ phương u= (2;1) là?

A. k = -1/2

B. k = -2

C. k = 1/2

D. k = 2

Câu 3: Đường thẳng ∆ có véc-tơ chỉ phương u = −( 2;1), véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng ∆ là?

A. n = (1; -2) 

B. n = (1;2)

C. n =( -2; -1)

D. n = (2;1)

Câu 4: Đường thẳng 4x - 6y + 8 = 0 có một véc-tơ pháp tuyến là?

A. n = (4;6)

B. n = (6;4)

C. n = − (2; 3)

D. n = (2;3)

Câu 5: Cho đường thẳng d có phương trình x = 2 + 3t; x = 3 -t, tọa độ một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là?

A. u = (2;3)

B. u = − (2; 3)

C. u = − (3; 1)

D. u = (3;1)

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra Hình học lớp 10 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Nhữ Văn Lan - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 847
Toán lớp 10 Xem thêm