Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Quận 1, Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

1 1.001

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Quận 1, Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cũng như các em học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Hóa 9 cũng như làm quen các dạng đề thi học kì 1 khác nhau.

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Môn: Hóa học - Lớp 9

     ĐỀ CHÍNH THỨC                       Ngày kiểm tra: 16/12/2017

                                           Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3,0 điểm): Thực hiện chuỗi chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

K → K2O → KOH → K2CO3 → CO2 → CaCO3 → CaO

Câu 2 (1,5 điểm): Có 4 lọ hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt một trong bốn dung dịch sau: KOH, KCl, Na2SO4, H2SO4. Em hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3 (1,5 điểm): Nêu hiện tượng các phản ứng hóa học sau:

a. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa dung dịch NaOH và vài giọt phenolphtalein.

b. Cho mảnh đồng vào ống nghiệm có chứa dung dịch AgNO3.

Câu 4 (3,0 điểm): Hòa tan hết 10g hỗn hợp Fe và Cu trong 200ml dd HCl thu được 2,24l H2 ở đktc.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp.

c. Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng và của chất trong dung dịch sau phản ứng. Biết sau phản ứng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Câu 5 (1,0 điểm): Viết phương trình hóa học điều chế khí Cl2 trong công nghiệp và phòng thí nghiệm.

Cho Fe = 56; Cu = 64; O = 16; H = 1; Cl = 35,5. Học sinh được sử dụng bảng tính tan.

Đề thi Hóa lớp 9

Ngoài việc ôn tập đề cương học kì 1 môn Hóa học, VnDoc còn sưu tập và liên tục cập nhật rất nhiều tài liệu học kì 1 lớp 9 từ tất cả các trường THCS trên toàn quốc của tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Mời các bạn tham khảo!

Đánh giá bài viết
1 1.001
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm