Đề Kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

1 1.520

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề Kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 muốn củng cố kiến thức môn Hóa học. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Hóa học - Lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Biết nguyên tử khối của: H=1; O=16; S=32; Fe=56; Al=27; Zn=65; Mg=24

I. Trắc nghiệm (2,0 đ). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.

Câu 1. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau, sản phẩm có chất khí?

A. H2SO4 và CaO       B. H2SO4 và BaCl2

C. H2SO4 loãng và Fe   D. H2SO4 và KOH

Câu 2. Sau thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí HCl, SO2 trong giờ thực hành, cần phải khử khí độc này bằng chất nào sau đây để không làm ô nhiễm môi trường?

A. Nước vôi trong   B. Nước

C. dd muối ăn      D. dd axit clohiđric

Câu 3. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.     B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

C. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.    D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

Câu 4. Cho 2 gam hỗn hợp A gồm 2 oxit Fe2O3, MgO tan vừa đủ trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Tính khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra?

A. 5,29 gam    B. 5,20 gam

C. 5,92 gam    D. Kết quả khác.

II. Tự luận (8,0 đ).

Câu 5. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).

Fe(OH)_{3} \overset{(1)}{\rightarrow} Fe_{2}O_{3} \overset{(2)}{\rightarrow}Fe \overset{(3)}{\rightarrow}FeCl_{2} \overset{(4)}{\rightarrow} Fe(OH)_{2}

Câu 6. Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn:

NaOH; Ca(NO3)2; H2SO4; K2SO4 bằng phương pháp hóa học.

Câu 7. Cho 11,1 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Nhôm và Sắt tác dụng hết với dung dịch Axit clohidric sau phản ứng thu được 6,72 lit khí Hidro (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b) Lượng khí Hidro ở trên khử vừa đủ 17,4 gam Oxit của kim loại M. Xác định CTHH Oxit của kim loại M.

Đáp án kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

A

B

B

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Hiện tại trong thời thời điểm này nhiều trường THCS bước vào kì thi học kì 1. Ngoài việc ôn tập đề cương học kì 1 môn Hóa học, chúng tồi còn sưu tập rất nhiều tài liệu học kì 1 lớp 9 từ tất cả các trường THCS trên toàn quốc của tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Hy vọng rằng tài liệu lớp 9 này sẽ giúp ích trong việc ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức ở nhà. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.520
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm