Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 trường THCS Long Hòa năm 2015 - 2016

18 3.429

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2015 - 2016 trường THCS Long Hòa là đề thi học kì I môn Công nghệ lớp 7 có đáp án dành cho các bạn tham khảo và ôn tập, giúp các bạn luyện đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ được chắc chắn nhất.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

PGD&ĐT DẦU TIẾNG 
TR THCS LONG HÒA
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI: 2015-2016
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 7
Thời gian: 60 phút

I.Trắc nghiệm: (3 điểm)

1/ Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý em cho là đúng nhất: (2 điểm)

Câu 1: Giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng là:

A. Trứng, sâu non, sâu trưởng thành

B. Trứng, sâu non, sâu trưởng thành, nhộng.

C. Trứng, sâu, nhộng, bướm

D. Trứng, sâu non, bướm

Câu 2: Có mấy dấu hiệu khi cây bị bệnh:

       A.5            B. 6          C. 7          D. 8

Câu 3: Để xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào các yếu tố nào?

      A. Khí hậu           B. Số cây trồng       C. Thời tiết         D. Phân bón

Câu 4: Có mấy cách xử lý hạt giống.

      A. 1 cách         B. 2 cách         C. 3 cách         D. 4 cách

2/. Hoàn thành nội dung vào bảng sau: (1 điểm)

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất
Cầy sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.    
Làm ruộng bậc thang:    
Trồng xen cây nông nghiệp với các cây phân xanh.    
Bón vôi:    

II/.Tự Luận: (7 điểm)

Câu 1: Trình bày nhiệm vụ của ngành trồng trọt ở nước ta? Cho biết trong trồng trọt thường gặp những khó khăn gì? (2 điểm)

Câu 2: Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản? Bảo quản có điểm gì giống và khác nhau? (2 điểm)

Câu 3: Nêu vai trò và nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta? (1 điểm)

Câu 4: Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng nào là chủ yếu? Vì sao? (2 điểm)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7

I.Trắc nghiệm: (3 điểm)

1.Chọn câu đúng nhất: (2 điểm) Học sinh nêu đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án B B A B

2 . Hoàn thành bảng sau: (1 điểm). Học sinh trả lời đúng mỗi ý: 0,25 điểm.

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất
Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. Tăng bề dày lớp đất trồng. có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng.
Làm ruộng bậc thang: Hạn chế xói mòn, rửa trôi. Vùng đất dốc lớn, đồi núi.
Trồng xen cây nông nghiệp với các cây phân xanh. Tăng độ che phủ đất. Đất đồi có độ dốc nhỏ.
Bón vôi: Khử phèn Đối với đất phèn

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: 

Học sinh trình bày 6 nhiệm vụ của ngành trồng trọt: (1,5 điểm)

Khó khăn trong trồng trọt:

 • Sâu bệnh phá hoại cây trồng (0,25 điểm)
 • Thời tiết thất thường như rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng. (0,25 điểm)
 • Hạn hán, lũ lụt. (0,25 điểm)
 • Giá thành nông sản. (0,25 điểm)

Câu 2: 

* Ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản:

 • Thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật tạo thuận lợi cho bảo quản. (0,25 điểm)
 • Thu hoạch không đạt yêu cầu sẽ khó hoặc không bảo quản được. (0,25 điểm)

* Giống nhau: Bảo quản và chế biến giống nhau cùng một mục đích. (0,25 điểm)

* Khác nhau:

 • Bảo quản khác chế biến là giữ nguyên trạng thái sản phẩm. (0,25 điểm)
 • Chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tặng giá trị sử dụng. (0,25 điểm)

Câu 3:

Vai trò của rừng:

 • Điều hòa khí hậu (0,25 điểm)
 • Cung cấp ôxi, hút khí cac bonic, bụi. (0,25 điểm)
 • Chống xói mòn, bảo tồn động vật quí hiếm, du lịch. (0,25 điểm)
 • Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu và cho con người. (0,25 điểm)

Nhiệm vụ của trồng rừng:

 • Trồng rừng sản xuất. (0,25 điểm)
 • Trồng rừng đặc dụng. (0,25 điểm)
 • Trồng rừng phòng hộ. (0,25 điểm)

Câu 4:

 • Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng sản xuất là chủ yếu (0,5 điểm)
 • Mủ cao su là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, có giá trị xuất khẩu cao được ví như là "vàng trắng" trong chiến lược kinh tế của Việt Nam. (1 điểm)
Đánh giá bài viết
18 3.429
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm