Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm học 2009 - 2010 trường THPT Chơn Thành, Bình Phước

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm học 2009 - 2010 trường THPT Chơn Thành, Bình Phước được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11. Đề thi có 2 câu hỏi cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn lại kiến thức phần lịch sử thế giới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11 cơ bản (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Trường THPT Chơn Thành


KIỂM TRA HỌC KỲ I (2009-2010)
MÔN: LỊCH SỬ 11
THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1: Hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung và kết quả cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản? (5 điểm)

Câu 2: Cách mạng Tân Hợi (1911): Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, tính chất và ý nghĩa? (5 điểm)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Câu 1: Hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung và kết quả cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản? (5 điểm)

* Hoàn cảnh: (1 điểm)

 • Chế độ Mạc Phủ đã kí kết các Hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây... (0,5đ)
 • Phong trào đấu tranh chống Sô-gun vào những năm 60 TK XIX (0,5đ)

* Nội dung cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản: (3 điểm)

Tháng 1/1868, Thiên hoàng Minh Trị thực hiện cải cách trên các lĩnh vực (0,5đ)

 • Vể chính trị: (1,0 đ). Mỗi ý 0,5 điểm
  • Tuyên bố chấm dứt chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, xóa bỏ cát cứ đưa Nhật Bản trở thành quốc gia thống nhất.
  • Chính phủ tổ chức theo kiểu châu Âu, quí tộc tư sản hóa đóng vai trò quan trọng. Năm 1889 ban hành hiến pháp thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến.
 • Về kinh tế: (0,5 đ)
  • Thống nhất tiền tệ, thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển kinh tế nông thôn,... nhờ vậy công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ
 • Về giáo dục: (0,5 đ)
  • Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, nội dung khoa học - kĩ thuật được tăng cường, cử người du học phương Tây
 • Về quân sự, ngoại giao: (0,5 đ).
  • Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây, phát triển công nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, nhờ người phương Tây giúp đỡ về quân sự...

* Kết quả: (1 điểm)

 • Nước Nhật thoát khỏi số phận bị xâm lược (0,5 đ)
 • Nhật trở thành nước TB phát triển ở châu Á (0,5 đ)

Câu 2: Cách mạng Tân Hợi (1911): Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, tính chất và ý nghĩa? (5 điểm)

* Hoàn cảnh lịch sử: (1 điểm). Ngày 9/5/1911, triều đình Mãn Thanh ra sắc lệnh "Quốc hữu hóa đương sắt", gây nên làn sóng căm phẫn, ngòi nổ mở đầu cho CM

* Diễn biến: (2 điểm).

 • Khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi (10/10/1911) → CM lan rộng khắp miền Nam và miền Trung... (0,5đ)
 • Ngày 29/12/1911, Quốc dân Đại hội họp ở Nam Kinh, thông qua những nội dung quan trọng...Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống. (1đ)
 • 2/1913, vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm Đại Tổng Thống (nhậm chức 3/1912) - CM kết thúc. (0,5đ)

* Tính chất: (1,25 điểm)

Là cuộc CMDCTS không triệt để. (0,5đ)

 • Không thủ tiêu thực sự GCPK (0,25đ)
 • Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược (0,25đ)
 • Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân (0,25đ)

* Ý nghĩa lịch sử: (0,75 điểm). Mỗi ý 0,25 điểm

 • Lật đổ chế độ QCCC (triều đình Mãn Thanh)
 • Mở đường cho CNTB phát triển.
 • Có ảnh hưởng đến PTGP dân tộc ở châu Á.

Lưu ý:

 • Bài làm đủ ý và phải trình bày rõ ràng, không có sai kiến thức và lỗi chính tả... mới đạt điểm tối đa.
 • Có thể cộng thêm 0,25 điểm cho toàn bài, nếu có ý ngoài hướng dẫn nhưng đúng!
Đánh giá bài viết
1 6.078
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm