Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 - 2018 là tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn luyện tập để nâng cao kiến thức môn Sinh lớp 6 hiệu quả, đồng thời hỗ trợ thầy cô trong công tác ra đề thi học kì với bảng ma trận cùng bộ câu hỏi chất lượng.

Đề thi học kì 1 Sinh lớp 6

A/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

1/ Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đối với sinh vật

a. Giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển

b. Làm cho sinh vật duy trì nói giống

c. Làm cho sinh vật lớn lên

d. Giúp sinh vật phát triển nòi giống

2/ Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng:

a. Lông hút b. Thịt vỏ c. Biểu bì d. vỏ

3/ Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của mọi cơ thể sống?

a. Trao đổi chất b. Tự tổng hợp chất hữu cơ c. Lớn lên d. Sinh sản

4/ Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây thân rễ?

a. Cây khoai tây, cây cà chua, cây cải củ

b. Cây dong riềng, cây cải, cây gừng

c. Cây cỏ tranh, cây nghệ, cây gừng

d. Cây su hào, cây tỏi, cây cà rốt

5/ Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, rộng và xếp so le nhau trên các mấu thân giúp lá:

a. Bảo vệ thân cây

b. Giúp lá trao đổi khí

c. Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng

d. Giúp lá thoát hơi nước

6/ Hình thức sinh sản dưới đây không phải sinh sản sinh dưỡng:

a. Bằng thân rễ b. Bằng lá c. Bằng thân bò d. Bằng hạt

B/ Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp? Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì trong thiên nhiên và đời sống con người (3đ)

Câu 2: Bộ phận nào của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng? Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây? (2đ)

Câu 3: Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ? (2đ)

Đáp án đề thi học kì 1 Sinh học lớp 6

A/ Trắc nghiệm: (3đ)

1

2

3

4

5

6

a

a

b

c

c

d

B/ Tự luận: (7đ)

Câu 1:

- Nêu đúng khái niệm quang hợp - phần ghi nhớ SGK trang 72.(1đ)

- Viết đúng sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp.(1đ)

- Ý nghĩa trong thiên nhiên và đời sống con người (1đ)

Câu 2:

- Bộ phận của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng là Lông hút .( 0,75đ )

- Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây. (1,25đ)

Câu 3:

- Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì (0,5đ)

- Những loại cây bấm ngọn. Cho ví dụ (1,5đ)

- Những loại cây tỉa cành. Cho ví dụ (1,5đ)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 Sinh học lớp 6

Mức độ

Biết

Hiểu

Vận dụng

TC

Mạch KT

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đại cương về giới TV

Câu 3

(0,5đ)

1c

(0,5đ)

Chương I

Tế bào thực vật

Câu 1

(0,5đ)

1c

(0,5đ)

Chương II

Rễ

Câu 2

(0,5đ)

1/2 Câu 2 (0,75đ)

1/2 Câu 2 (1,25đ)

2c (2,5đ)

Chương III

Thân

1/2 Câu 3 (0,5đ)

Câu 4

(0,5đ)

1/2 Câu 3 (1,5đ)

2c (2,5đ)

Chương IV

1/2 Câu 1 (1đ)

Câu 5

(0,5đ)

1/2 Câu 1 (2đ)

2c (3,5đ)

Chương V

SSSD

Câu 6

(0,5đ)

1c (0,5 đ)

TC

2 câu

(2,25 điểm)

5,5 câu

(5,75 điểm)

1,5 câu

(2 điểm)

10c (10đ)

VnDoc sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn nhằm hỗ trợ các em trong quá trình học tập, bên cạnh đó để nâng cao kỹ năng của bản thân cũng như làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm từng bài học hay đề thi khác nhau.

Đánh giá bài viết
52 5.627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm