Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm học 2014 - 2015 trường THCS Lương Thế Vinh có hướng dẫn làm bài đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức môn Sinh học hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi học kì sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 trường THCS Giai Xuân năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Tiệp năm 2014 - 2015

I. TRẮC NGHIỆM (2đ)

Đọc kỹ các câu hỏi và khoanh tròn vào đáp án là các chữ cái đầu câu A, B, C, D trả lời em cho là đúng. (VD: 1A, 2B...)

Câu 1: Thân to ra về bề ngang nhờ:

A. các tế bào màng xương dày lên

B. các tế bào màng xương to ra

C. các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới

D. các tế bào lớp sụn tăng trưởng phân chia tạo ra các tế bào mới

Câu 2: Xương dài ra nhờ:

A. các tế bào lớp sụn tăng trưởng dày lên

B. các tế bào lớp sụn tăng trưởng to ra

C. các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới

D. các tế bào lớp sụn tăng trưởng phân chia tạo ra các tế bào mới

Câu 3: Các chất nào trong các chất sau đây không được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

A. Prôtêin B. Gluxit C. Vitamin D. Lipit

Câu 4: Các chất nào trong các chất sau đây được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa?

A. Vitamin B. Lipit C. Muối khoáng D. Nước

Câu 5: Hãy ghép các ý ở cột B với cột A cho phù hợp với chức năng của các bộ phận của tế bào, ghi vào cột trả lời VD: 1→ A,...

Các bộ phận Chức năng Trả lời
1. Màng sinh chất A) Điều khiển các hoạt động sống của tế bào 1→
2. Chất tế bào B) Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 2→
3. Nhân C) Thực hiện các hoạt động sống của tế bào 3→
4. Riboxom D) Tổng hợp và vận chuyển các chất 4→
E) Nơi tổng hợp protein


II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể?

Câu 2: (1 điểm) Chúng ta cần làm gì để hệ cơ, xương phát triển cân đối?

Câu 3: (2.5 điểm)

a) Trình bày chu kì hoạt động của tim?

b) Hãy giải thích vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi?

Câu 4: (1 điểm) Hô hấp có vai trò như thế nào đối với cơ thể?

Câu 5: (2.5 điểm)

a) Các chất trong thức ăn có thể được phân thành những nhóm nào?

b) Tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt?

c) So sánh sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng và dạ dày?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C D C B 1: B; 2: C; 3: A; 4: E

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: Tế bào là đơn vị cấu tạo

  • Mọi cơ quan của cơ thể người đều được cấu tạo từ tế bào. (0.5đ)
  • Ví dụ: Tế bào xương, tế bào cơ, tế bào hồng cầu, tế bào biểu bì, các tế bào tuyến... (0.5đ)

Câu 2: Để cơ thể phát triển cân đối, xương vững chắc cần. Mỗi ý đúng được (0.25đ)

  • Có chế độ dinh dưỡng hợp lý.
  • Tắm nắng: chuyển hoá vitamin D - vitamin D tăng qúa trình chuyển hoá can xi tạo xương.
  • Rèn luyện thể thao và lao động vừa sức, lao động khoa học.
  • Ngồi học đúng tư thế.

Câu 3:

a) Chu kì hoạt động của tim:

  • Tim co dãn theo chu kì. Mỗi chu kì gồm 3 pha: Nhĩ co (0,1s); thất co (0,3s) pha dãn chung (0,4s) (0.75đ)
  • Trung bình trong mỗi phút diễn ra 75 chu kì co dãn của tim (nhịp tim). (0.75đ)

b) Giải thích:

Vì chu kì hoạt động của tim là 0.8 giây, trong đó pha dãn chung là 0.4 giây tim sẽ được phục hồi lại nên hoạt động suốt đời không mệt mỏi. (1đ)

Câu 4: Cung cấp oxi để oxi hóa các chất dinh dưỡng tạo ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể (1đ)

Câu 5:

a) Các chất trong thức ăn được chia hai nhóm: chất hữu cơ và chất vô cơ (0.5đ)

b) Vì cơm là tinh bột đã được enzim amilaza biến đổi thành đường mantôzơ tác dụng lên gai vị giác làm ta có cảm giác ngọt (0.5đ)

c) So sánh: (1.5đ)

Giống nhau: đều gồm hai mặt biến đổi lí học, hóa học và biến đổi lí học là chủ yếu

Khác nhau: Biến đổi hóa học:

  • Khoang miệng: Biến đổi tinh bột thành đường mantôzơ
  • Dạ dày: Biến đổi prôtêin chuỗi dài thành chuỗi ngắn.
Đánh giá bài viết
2 942
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm