Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định

2 4.473

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định là đề thi cuối kì I môn Toán lớp 2. Đề thi có hướng dẫn chấm điểm kèm theo, giúp các bạn học sinh có thể nắm được những ý chính của câu hỏi và ôn tập một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

19 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

PHÒNG GD – ĐT PHÙ MỸ

TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ THÀNH

 

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 2

Năm học: 2015- 2016

Môn: TOÁN (Thời gian 40 phút)

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):

Em hãy chọn và khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (1,0 điểm): Số 95 đọc là:

A. Chín năm      B. Chín lăm     C. Chín mươi lăm     D. Chín mươi năm

Câu 2 (1,0 điểm): 48 + 2 - 20 = ... Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 26           B. 70          C. 30               D. 48

Câu 3 (1,0 điểm): Tìm x, biết: x - 45 = 13

A. x = 32       B. x = 58        C. x = 68            D. x = 59

Câu 4 (1,0 điểm): Đoạn thẳng AC dài là:

A. 94dm        B. 31cm        C. 30dm             D. 31dm

Câu 5 (1,0 điểm): Trong hình vẽ bên có:

A. 1 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 2 hình tứ giác

D. 4 hình tứ giác

 

Câu 6 (1,0 điểm): Tổng các số hạng 29 và 8 là:

A. 36          B. 39           C. 38           D. 37

II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 14          b) 46 + 7           c) 83 – 47          d) 35 - 8

Câu 8 (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):

Mỗi câu khoanh tròn đúng được 1,0 điểm

Câu 1- Chọn C

Câu 2- Chọn C

Câu 3- Chọn B

Câu 4- Chọn D

Câu 5 - Chọn B

Câu 6 - Chọn D

II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 41          b) 53            c) 36              d) 27

Câu 8 (2,0 điểm):

  • Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,75 điểm;
  • Ghi đáp số đúng được 0,25 điểm

Giải:

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

42 - 7 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

Đánh giá bài viết
2 4.473
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm