Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định là đề thi học kì I lớp 3 môn Toán có đáp án. Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi cuối học kì I sắp tới. Sau đây mời các em làm bài và tham khảo đáp án cuối bài.

Trắc nghiệm online: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016

Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định

Trắc nghiệm trực tuyến: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2015-2016 Trường TH số 1 Mỹ Thành, Bình Định

PHÒNG GD – ĐT PHÙ MỸ

TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ THÀNH

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 3

Năm học: 2015- 2016

Môn: TOÁN (Thời gian 40 phút)

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):

Em hãy chọn và khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (1,0 điểm): Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

A. 600 B. 60 C. 61 D. 6

Câu 2 (1,0 điểm): Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là:

A. 24 B. 36 C. 54 D. 55

Câu 3 (1,0 điểm): 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38 B. 380 C. 308 D. 3800

Câu 4 (1,0 điểm): Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là:

A. 1 B. 2 N

C. 3 D. 4 M

Câu 5 (1,0 điểm): 124 x 3 = ... + 98. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 372 B. 470 C. 274 D. 374

II- PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Câu 6 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 106 x 8 b) 480 : 6

Câu 7 (1,0 điểm): Tính x, biết:

926 - x = 75

Câu 8 (2,0 điểm): Có hai thùng hàng nặng 24 kg và 40 kg. Nếu đem số hàng này chia đều vào các túi thì mỗi túi có 4 kg hàng. Hỏi có bao nhiêu túi như thế?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):

Mỗi câu khoanh tròn đúng được 1,0 điểm

Câu 1- Chọn B

Câu 2- Chọn C

Câu 3- Chọn C

Câu 4- Chọn B

Câu 5 - Chọn C

II- PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Câu 6 (2,0 điểm):

  • Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1,0 điểm.
  • Nếu chỉ ghi kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

a) 848 b) 80

Câu 7 (1,0 điểm): Trình bày và tính đúng được 1,0 điểm

926 - x = 75

x = 926 - 75 (0,5 điểm)

x = 851 (0,5 điểm)

Câu 8 (2,0 điểm):

  • Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 0,75 điểm và 1,0 điểm
  • Ghi đáp số đúng được 0,25 điểm

Giải:

Số kg hàng cả hai thùng có là:

24 + 40 = 64 (kg)

Số túi để đựng hết số hàng là:

64 : 4 = 16 (túi)

Đáp số: 16 túi

Đánh giá bài viết
22 6.934
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm