Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An có đáp án. Đề thi học kì 1 lớp 3 này là tài liệu cực kỳ hữu ích giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi cuối học kì I sắp tới. Sau đây mời các em làm bài và tham khảo đáp án cuối bài.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Trí Thức, Đồng Nai

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016

Trường TH Thạnh Hưng
Lớp 3:.......
Họ tên:..............................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I KHỐI 3
NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Chữ số 9 trong số 893 có giá trị là:

A. 900 B. 90 C. 93 D. 9

Câu 2. Kết quả của phép nhân: 16 x 8 là:

A. 224. B. 124 C.128 D. 621

Câu 3. 4m 4dm = .... dm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 44 dm B. 404 cm. C. 404 dm B. 440 dm

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có...

A. 2 góc vuông B. 3 góc vuông C. 4 góc vuông D. 5 góc vuông

Câu 5. Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 937. B. 564 C.612 D. 936

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 467 + 319 b) 846 : 4

Câu 2: Một đội đồng diễn thể dục có 448 học sinh, trong đó 1/4 số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: đáp án B. 90 (1 điểm)

Câu 2: đáp án C. 128 (1 điểm)

Câu 3: đáp án A. 44dm (1 điểm)

Câu 4: đáp án B. 3 góc vuông (1 điểm)

Câu 5: đáp án D. 936 (1 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Câu 2:

Bài giải

Đội đó có số học sinh nam là: (0,5 đ)

448 : 4 = 112 (bạn) (0,5 đ)

Đội đó có số học sinh nữ là: (0,5 đ)

448 – 112 = 336 (bạn) (0,5 đ)

Đáp số: 336 bạn

Đánh giá bài viết
50 61.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm