Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Trí Thức, Đồng Nai

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Trí Thức, Đồng Nai là đề thi học kì I môn Toán nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 trong học kì I. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Trắc nghiệm online: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Trí Thức, Đồng Nai

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Trí Thức, Đồng Nai

Trường: TIỂU HỌC TRI THỨC

BÀI KTĐK CUỐI KỲ I – NK: 2015 – 2016
Môn thi: Toán khối ba – Đề 7

PHẦN I: (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90 B. 99 C. 10 D. 89

Câu 2: x – 25 = 100 giá trị của x là:

A. 55 B. 65 C. 75 D. 125

Câu 3: Giá trị của biểu thức 900 – 200 – 100 là:

610 B. 600 C. 670 D. 720

Câu 4: Số "Chín trăm năm mươi bốn xăng – ti – mét" viết là:

A. 9504 cm C. 954 cm

B. 9054 cm D. 945 cm

Câu 5: Hình vuông có cạnh 5 cm thì có chu vi là:

A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

Câu 6: Hùng cao 142 cm. Tuấn cao 136 cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu xăng - ti – mét?

A. 6 cm B. 8 cm C. 278 cm D. 276 cm

PHẦN II: (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 487 + 302 b. 180 – 75 c. 271 x 3 d. 595 : 5

Bài 2: Tìm x: (1 điểm)

246 : x = 2 125 : x = 5

Bài 3: (1 điểm)

3 m 2 dm = ............dm

Bài 4: (2 điểm) Minh làm được 12 đồ chơi. Hải làm gấp 3 lần số đồ chơi đó của Minh. Hỏi Minh và Hải làm được tất cả bao nhiêu đồ chơi?

Bài giải

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Bài 5: (1 điểm) Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 2 lần, tiếp tục giảm đi 8 lần thì được 1/4 của số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Bài giải

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Đánh giá bài viết
93 27.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm