Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Hoa Lư, Vạn Ninh năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Vạn Ninh là đề thi học kì I môn Toán có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo và luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, học tốt môn Toán 8.

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Chiềng Cơi, Sơn La năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 trường THCS Tiến Sơn, Lương Sơn năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG THCS HOA LƯ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN 8
Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính 5x3(x – x2y)

b) Thực hiện phép chia (81x3 – 1) : (9x2 + 3x +1)

Câu 2 (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – xy + x – y

b) x2 + 4x – y2 + 4

Câu 3 (1,5 điểm) Cho phân thức

Đề thi học kì môn toán lớp 8

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A xác định.

b) Rút gọn A

c) Tính giá trị của A khi x= 1

Câu 4 (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM, D là trung điểm của AB.Gọi E là điểm đối xứng với M qua D, F là điểm đối xứng với A qua M.

a) Tứ giác AEMC là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh: tứ giác ABFC là hình chữ nhật.

c) Chứng minh: AB ⊥ BM

d) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính diện tứ giác ABFC

Câu 5 (0,5 điểm): Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x2 – 4x – 21 = 0

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Câu 1

a) 3x3y.(x – x2y) = 3x3y.x – 3x3y.( x2y) (0,5đ)
= 3x4y -3x5y2 (0,5đ)

b) (81x3 – 1) : (9x2 + 3x +1) (0,5đ)
= (3x – 1).(9x2 + 3x +1) : (9x2 + 3x +1)
= 3x – 1 (0,5đ)

Câu 2:

a) x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y) (0,25đ)
= x(x – y ) + (x – y) (0,25đ)

= (x+1)(x – y) (0,5đ)

b) x2 – 4x – y2 + 4 = (x2 + 4x + 4) – y2 (0,25đ)
= (x+2)2 – y2 (0,25đ)

= (x +2 +y)(x + 2 – y) (0,5đ)

Câu 3:

a) ĐKXĐ x ≠±3 0,25đ
b) Đáp án môn toán lớp 8 0,25đ

c với x = 1 (TMĐK) nên ta thay x= 1 vào A . (0,25đ)

Đáp án môn toán lớp 8

Câu 4:

Vẽ hình 0,5đ

Đáp án môn toán lớp 8

a) Xét tam giác ABC có AD = DB (gt), ED = DM (t/c đối xứng)

⇒ DM là đường trung bình của tam giác ABC (0,25đ)

⇒ DM // AC hay EM //AC (1), (0,25đ)

DM = ½ AC. mà DM = ½EM ⇒ AC = EM (2) (0,25đ)

Từ (1) và (2) ⇒ tứ giác AEMC là hình bình hành (0,25đ)

b) Chứng minh ABFC là hình bình hành (vì MD = MC , MA = MF) (0,5đ)

Hình bình hành ABFC có góc A = 90o nên là hình chữ nhật (0,5đ)

c) Đáp án môn toán lớp 8 0,5.đ

d) ΔABC vuông tại A

⇒ BC2 = AB2 + AC2 ⇒ .... AC = 8 cm (0,5đ)

SABFC= AB.AC =6.8 = 48 cm2 (0,5đ)

Câu 5:

Ta có: x2 – 4x – 21 = x2 – 7x + 3x – 21 (0,25đ)

= x( x – 7) + 3(x – 7)

= (x – 7)(x + 3) = 0

Suy ra: x = 7 hoặc x = – 3 (loại)

Đánh giá bài viết
5 3.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm