Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS An Hòa

110 23.017

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2014-2015 trường THCS An Hòa là đề thi học kì II lớp 7 môn Lịch sử, có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các em học tốt môn Lịch sử, ôn thi cuối năm lớp 7 tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Mai Pha, Lạng Sơn năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 TP. Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Bài test: Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2014-2015 trường THCS An Hòa

Họ và tên:  …………………………

Lớp: ……Số báo danh: ……….......

Trường THCS An Hòa

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Lịch sử  7

Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Mã phách

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm )

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc bao nhiêu năm đô hộ của nhà Minh?

A. 10 năm      B. 20 năm      C. 30 năm         D. 40 năm

Câu 2: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật gì?
A. Hình thư     B. Hình luật     C. Luật Hồng Đức    D. Luật Gia Long
Câu 3: Vì sao từ thế kỉ XVI nhà Lê suy thoái?

A. Thiên tai, mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên

B. Quan lại cậy thế hà hiếp, bóc lột nhân dân

C. Nhà Lê không được nhân dân ủng hộ

D. Vua quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ triều đình chia thành phe phái, tranh giành quyền lực

Câu 4: Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ vào năm nào?

A. Năm 1770     B. Năm 1771     C. Năm 1772     D. Năm 1773

Câu 5: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là:

A. Bắc Bình Vương       B. Bình Định Vương

C. Trung ương Hoàng đế    D. Quang Trung

Câu 6: Quang Trung chú trọng xây dựng quân đội mạnh là vì:

A. Thế lực phong kiến: Nguyễn, Trịnh – Lê vẫn còn mạnh

B. Muốn mở rộng lãnh thổ đất nước

C. Nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ vẫn bị đe dọa

D. Chống lại âm mưu xâm lược của nhà Thanh

B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày diễn biến và kết quả chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427).

Câu 2 (2,5 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 3 (1,5 điểm): Trong quá trình tồn tại (từ năm 1771 đến năm 1789), phong trào nông dân Tây Sơn đã có những đóng góp to lớn nào cho lịch sử dân tộc?

Câu 4 (1 điểm): Vì sao nhà Nguyễn rất chú trọng đẩy mạnh khai hoang làm tăng diện tích canh tác nhưng vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi sự lựa chọn đúng được: 0,5 điểm.

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

C

D

B

D

C

II. Tự luận (7 điểm)

 • Câu 1 (2 điểm): Học sinh trả lời được các nội dung sau:
 • Ngày 8 – 10 – 1427 Liễu Thăng dẫn quân vào nước ta đã bị phục kích và bị giết ở ải Chi Lăng (0,5đ)
 • Lương Minh lên thay dẫn quân xuống Xương Giang nhưng bị quân ta liên tiếp phục kích ở Cần Trạm, phố Cát (0,5đ)
 • Biết tin Liễu Thăng chết, Mộc Thạnh hoảng sợ vội rút quân về nước(0,5đ)
 • Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội xin hòa, mở hội thề Đông Quan rồi rút quân về nước (0,5đ)

Câu 2 (2,5 điểm): Học sinh trả lời được các nội dung sau:

 • Nguyên nhân thắng lợi
  • Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước (0,5đ)
  • Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa (0,5đ)
  • Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sang tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi (0,5đ)
 • Ý nghĩa lịch sử
  • Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh (0,5đ)
  • Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê Sơ (0,5đ)

Câu 3 (1,5 điểm): Học sinh trả lời được các nội dung sau:

 • Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia  (1đ)
 • Đánh tan quân xâm lược Xiêm - Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ Tổ quốc. (0,5đ)

Câu 4 (1 điểm): Học sinh trả lời được các nội dung sau:

 • Diện tích ruộng đất bỏ hoang vẫn còn nhiều (0,5đ)
 • Nhà nước không ngăn chặn được nạn địa chủ, cường hào cướp đoạt ruộng đất của nông dân (0,5đ)
Đánh giá bài viết
110 23.017
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm