Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý 10 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công suất?
A. HP B. J.s C. Nm/s D. W
Câu 2: Một lượng khí nhiệt độ không đổi 20
o
C, thể tích 3m
3
, áp suất 2atm. Nếu
áp suất giảm còn 1atm thì thể tích khối k bao nhiêu?
A. 2m
3
B. 6m
3
C. 1,5m
3
D. 4m
3
Câu 3: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại
lượng nào sau đây không đổi?
A. Vận tốc B. Động năng C. Động lượng D. Thế năng
Câu 4: Từ điểm M độ cao so với mặt đất 2m ném xuống một vật với vận tốc
đầu 4m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5kg, lấy g = 10m/s
2
, mốc thế năng tại mặt
đất. Khi đó năng của vật bằng
A. 5J B. 14J C. 8J D. 11J
Câu 5: Khi hệ nhận nhiệt nhận công t nội năng của hệ
A. Chưa thể kết luận được B. Giảm
C. Không đổi D. Tăng
Câu 6: Một quả bóng khối lượng 0,2kg chuyển động với vận tốc 2m/s đến đập
vuông góc vào một bức tường bật ngược trở lại với vận tốc phương độ lớn
như cũ, chọn chiều dương chiều của vận tốc khi bật ra khỏi tường. Độ biến thiên
động lượng của quả bóng
A. 2kg.m/s B. 0,4kg.m/s C. 0kg.m/s D. 0,8kg.m/s
Câu 7: Phương trình nào sau đây phương trình trạng thái của khí tưởng?
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI
TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN ĐỐNG ĐA
HỌ TÊN THÍ SINH:…………………………….
SỐ BÁO DANH: ……………………………….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2018 2019
MÔN: VẬT 10
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
pT
V
= hằng số B.
1 2 2 1
1 2
p V p V
T T
C.
pV
T
= hằng số D.
TV
P
= hằng số
Câu 8: Người ta thực hiện công 150J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến
thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 30J
A. ∆U = -180J B. ∆U = 180J C. ∆U = 120J D. ∆U = -120J
Câu 9: Một chiếc lốp ô chứa không khí áp duất 5.10
5
Pa nhiệt độ 25
o
C. Khi
chạy nhanh, lốp xe nóng lên, làm nhiệt độ không khí trong lốp xe ng lên tới 50
o
C.
Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này. Coi thể tích của lốp xe không
đổi.
A. 2,51.10
5
Pa B. 5,42.10
5
Pa C. 2,34.10
5
Pa D. 6,84.10
5
Pa
Câu 10: Trong q trình rơi tự do của một vật thì:
A. Động năng giảm, thế năng tăng B. Động năng giảm, thế năng giảm
C. Động năng tăng, thế năng tăng D. Động năng tăng, thế năng giảm
Câu 11: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ:
A.
1 1 2 2
p V p V
B.
1 1 2 2
p T p T
C.
D.
Câu 12: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với
phương ngang góc 30
o
. Lực c dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm
trượt 20m
A. 2598J B. 2866J C. 1762J D. 2400J
Câu 13: Một vật khối lượng m = 200g đang chuyển động thẳng đều với vận tốc
5m/s. Động lượng của vật độ lớn
A. 10kg.m/s B. 1J C. 10J D. 1kg.m/s
Câu 14: Một xo độ cứng 100N/m. Khi treo vật m xo bị dãn 3cm. Khi đó
xo thế năng đàn hồi
A. 0,045J B. 0,325J C. 0,165J D. 0,085J
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Nếu cả áp suất thể tích của khối khí tưởng tăng 2 lần thì nhiệt độ
tuyệt đối của khối khí
A. Tăng 2 lần B. Không đổi C. Tăng 4 lần D. Giảm 2 lần
Câu 16: Trong quá trình chất khí truyền nhiệt nhận công thì A Q trong biểu
thức ∆U = A+Q phải giá trị nào sau đây?
A. Q < 0, A < 0 B. Q > 0, A < 0 C. Q < 0, A > 0 D. Q > 0, A > 0
Câu 17: Đơn vị của động lượng
A. N/s B. N.m/s C. kg.m/s D. N.m
Câu 18: Công thức liên hệ giữa động lượng động năng của cùng một vật
A. p
2
= 2mW
đ
B. p =
2m
w
đ
C. p
2
=
2m
w
đ
D. p = 2mW
đ
Câu 19: Công đại lượng
A. hướng, thể âm hoặc dương
B. Véctơ, thể âm hoặc dương
C. hướng, thể âm, dương hoặc bằng không
D. Véctơ, có thể âm, dương hoặc bằng không
Câu 20: Một người khối lượng m = 50kg, khi chạy đều động năng 625J. Khi
đó vận tốc của người
A. 8m/s B. 10m/s C. 5m/s D. 4m/s
Câu 21: Một khẩu đại bác khối lượng 4 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương
ngang khối lượng 10kg với vận tốc 400m/s. Coi như lúc đầu hệ đại bác đạn
đứng yên. Vận tốc giật lùi của đại bác
A. 4m/s B. 3m/s C. 2m/s D. 1m/s

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Vật lý 10

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý 10 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh bao gồm hai phần chính Trắc nghiệm và Tự luận xoay quanh những nội dung cơ bản trong chương trình môn Vật lý các em đã học. Đề thi được các thầy cô đánh giá rất hay và trọng tâm.

Đây là đề thi rất hữu ích để các em tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị bước vào kì thi. Đề được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, các câu hỏi đa dạng và không quá khó để các em có thể tự học ở nhà, tự kiểm tra năng lực của mình.Các em có thể xem thêm các dạng đề thi khác tại Đề thi học kì 2 lớp 10.

Trên đây VnDoc.vn xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Vật lí 10 THPT Lê Qúy Đôn. Hi vọng đề sẽ giúp các em nắm bắt kiến thức, ôn luyện bài một cách hiệu quả. Để đạt được kết quả cao hơn trong kì thi mời các em tham khảo thêm tài liệu các môn học khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Toán 10, Trắc nghiệm Tiếng Anh 10, Trắc nghiệm Hóa học 10,...

Đánh giá bài viết
1 267
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm