Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay có trong bài hát nào?
A. Mùa thu ngày khai trường C. Tuổi hồng
B. Lí dĩa bánh bò D. Hò ba lí

Câu 2. Giọng La thứ hoà thanh là gì?
A. Giọng thứ có âm bậc IV nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
B. Giọng thứ có âm bậc V nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
C. Giọng thứ có âm bậc VI nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
D. Giọng thứ có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.

Câu 3. Hoá biểu có hai dấu thăng gồm những âm nào thăng?
A. Pha thăng, Rê thăng C. Đô thăng, Pha thăng
B. Pha thăng, Đô thăng D. Đô thăng, Rê thăng

Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?

A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 3- Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót
B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô D. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân

Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ?
A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân
B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô D. Cả A và C

Câu 6. Nhạc sĩ Trần Hoàn là tác giả bài hát nào?
A. Một mùa xuân nho nhỏ C. Mùa thu ngày khai trường
B. Bóng cây kơ-nia D. Tuổi hồng

Câu 7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào?
A. Trống C. Đàn t’ rưng
B. Cồng, chiêng D. Đàn đá

II. Tự luận

Hãy hoàn thành các bài tập sau đây.

Câu 8. Chép lời bài hát Lí dĩa bánh bò.

Đánh giá bài viết
8 3.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm