Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Đề 1

172 55.871

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Đề 1 có ma trận kèm, đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Địa hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8, giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 tới đây. Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra kì 1 môn Địa lớp 8 dưới đây của chúng tôi.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Bãi Thơm, Kiên Giang

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Trần Khánh Dư, Kon Tum năm 2015 - 2016

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Đề 2

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Ý nào không phải là đặc điểm dân cư - xã hội châu Á?

A. Đông dân nhất thế giới.
B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn.
C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu.

b) Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:

A. Đông Á.
B. Nam Á.
C. Đông Nam Á.
D. Tây Nam Á.

c) Sông nào không phải của khu vực Đông Á:

A. Amua.
B. Ơ-phrát.
C. Hoàng Hà.
D. Trường Giang.

d) Nước nào trong các nước sau đây có ngành dịch vụ phát triển cao nhất?

A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Cô - oét
D. Ma-lai-xi-a

đ) Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là:

A. Ấn Độ.
B. Pa-ki-xtan.
C. Nê – pan.
D. Băng –la-đet.

e) Nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất ở châu Á là:

A. Xin-ga-po.
B. Hàn Quốc.
C. Nhật bản.
D. Ma-lai-xi-a.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 2 (5 điểm)

Cho bảng số liệu:

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở châu Á năm 2001(USD)

Quốc gia Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào
GDP/ người 19.040,0 8.861,0 911,0 317,0

a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/ người) của một số nước ở châu Á.

b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích.

Câu 3 (2 điểm)

Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết:

a) Lãnh thổ Đông Á gồm mấy bộ phận? kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á.

b) Nêu các dạng địa hình của Đông Á và sự phân bố của chúng.

Đề thi học kì 1 môn Địa lớp 8

172 55.871
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Đề 1 để xem.
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm