Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Địa lí - Đề 1

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Đề 1 có ma trận kèm, đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Địa hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8, giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 tới đây. Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra kì 1 môn Địa lớp 8 dưới đây của chúng tôi.

Đề thi học kì 1 lớp 8 các môn năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa số 1

(Thời gian làm bài: 45 phút)

NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Ý nào không phải là đặc điểm dân cư - xã hội châu Á?

A. Đông dân nhất thế giới.
B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn.
C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu.

b) Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:

A. Đông Á.
B. Nam Á.
C. Đông Nam Á.
D. Tây Nam Á.

c) Sông nào không phải của khu vực Đông Á:

A. Amua.
B. Ơ-phrát.
C. Hoàng Hà.
D. Trường Giang.

d) Nước nào trong các nước sau đây có ngành dịch vụ phát triển cao nhất?

A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Cô - oét
D. Ma-lai-xi-a

đ) Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là:

A. Ấn Độ.
B. Pa-ki-xtan.
C. Nê – pan.
D. Băng –la-đet.

e) Nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất ở châu Á là:

A. Xin-ga-po.
B. Hàn Quốc.
C. Nhật bản.
D. Ma-lai-xi-a.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 2 (5 điểm)

Cho bảng số liệu:

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở châu Á năm 2001(USD)

Quốc gia Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào
GDP/ người 19.040,0 8.861,0 911,0 317,0

a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/ người) của một số nước ở châu Á.

b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích.

Câu 3 (2 điểm)

Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết:

a) Lãnh thổ Đông Á gồm mấy bộ phận? kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á.

b) Nêu các dạng địa hình của Đông Á và sự phân bố của chúng.

Đề thi học kì 1 môn Địa lớp 8

Đánh giá bài viết
353 98.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm