Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

242 401.831

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Nhằm giúp các thầy cô và các vị phụ huynh hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức, VnDoc.com xin giới thiệu đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các em học sinh làm quen các dạng bài toán trong đề kiểm tra để có thể làm bài thi sắp tới tốt hơn.

Trường………………
Lớp………………….
Họ và tên ………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

+ 5 = 2 + 5                           10 +  = 2 + 8

7 -  = 0                                  7 - 5 = 

Bài 3: (2 điểm) Tính

8 - 4 + 3 = ...

10 - 6 - 2 = ...

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

7 + 1 .... 8                          6 - 4 ... 2 + 5

4 .... 6 - 4                          7 + 0 ... 5 - 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con chi

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: ... con chim?

 

 

 

 

 

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

 

 

 

 

 

Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

... tam giác         ... hình vuông

Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

 
242 401.831
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 để xem.
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm