Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc - THCS Đức Ninh, Quảng Bình (Đề 4)

TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH
ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 7

Đề số 4: Kiểm tra thực hành
1. Tự chọn và trình bày một bài hát đã học trong học kì II

- Đi cắt lúa (Dân ca Tây Nguyên)

- Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải)

- Ca-chiu-sa (Nhạc Nga)

- Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)

2. Gắp thăm và trình bày một bài TĐN đã học trong học kì II

- TĐN số 6 - Xuân về trên bản (Nguyễn Tài Tuệ)

- TĐN số 7 - Quê hương (Dân ca U-crai-na)

- TĐN số 8 - Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp)

- TĐN số 9 - Trường làng tôi (Phạm Trọng Cầu)

Đáp án
1. Hát (5 điểm)
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca: 3 điểm
- Hát rõ lời, trôi chảy: 1 điểm
- Thể hiện sắc thái, tình cảm: 1 điểm

2. Tập đọc nhạc (5 điểm)
- Đọc đúng cao độ, trường độ: 3 điểm
- Đọc rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm
- Thể hiện được phách mạnh, nhẹ: 1 điểm

Ghi chú:

-HS được ôn tập các nội dung trước khi thi.

- Bài hát có 2 lời, chỉ yêu cầu HS trình bày 1 lời.

- Bài TĐN, HS được xem SGK và không phải hát lời.

- GV kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS).

Đánh giá bài viết
1 246
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm