Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Điểm thi đua các tháng trong một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng:

Đánh giá bài viết
27 2.455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm