Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 8)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 dưới đây là kiểm tra học kì II môn Toán dành cho học sinh lớp 7 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nhơn Trạch, Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham gia thi thử, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi hết học kì 2 lớp 7 năm học 2016 - 2017 sắp diễn ra.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Đánh giá bài viết
25 2.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm