Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

SỞ GD&ĐT KHÁNH HOÀ
PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH

Đề chính thức

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 9 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Đánh giá bài viết
101 7.713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm