Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - THCS Hoàng Xuân Hãn, Hà Tĩnh

TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN
ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 9 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Đánh giá bài viết
21 1.666
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm