Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 2

2 168

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề 2 (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Nụ cười tươi trên môi… có trong bài hát nào?
A. Khát vọng mùa xuân                       C. Ngôi nhà của chúng ta
B. Nổi trống lên các bạn ơi                 D. Tuổi đời mênh mông

Câu 2. Nhịp cho biết điều gì?
A. Mỗi nhịp có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt trắng.
B. Mỗi nhịp có 8 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn.
C. Mỗi nhịp có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đen.
D. Mỗi nhịp có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn.

Câu 3. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?
A. TĐN số 5- Làng tôi                                        C. TĐN số 7- Dòng suối chảy về đâu
B. TĐN số 6- Chỉ có một trên đời                    D. TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa xuân

Câu 4. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là tác giả bài hát nào?
A. Lên đàng                     C. Biết ơn Võ Thị Sáu
B. Nhạc rừng                   D. Đường chúng ta đi

Câu 5. Nhạc sĩ Sô-panh là người nước nào?
A. Nga                       C. Đức
B. Ba Lan                  D. Áo

Câu 6. Bài TĐN nào viết ở nhịp ?
A. TĐN số 5- Làng tôi                                         C. TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa xuân
B. TĐN số 7- Dòng suối chảy về đâu              D. Cả B vàC

Câu 7. Gam Đô trưởng nếu ghi: Đô- Rê- Mi- Son- La- Đô còn thiếu những nốt nào?
A. Pha- Son           B. Pha- Si            C. Pha- La           D. La- Si

II. Tự luận

Hãy hoàn thành các bài tập sau đây.

Câu 8. Chép lời 1 bài hát Khát vọng mùa xuân.

Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tuổi đời mênh mông (viết dưới 50 chữ).

2 168
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 2 để xem.
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm