Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Giáo dục công dân - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ II, LỚP 9

Đề thi học kì 2 lớp 9 dưới đây là đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân dành cho học sinh lớp 9 - Đề 1. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân dưới đây để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi hết học kì 2 sắp tới.

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Hãy điền những cụm từ còn thiếu trong câu sau cho đúng với nội dung bài đã học :
- Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm) : là.................................................., được quy định trong Bộ luật Hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: là............................................... mà không phải là tội phạm

Câu 2. (0,5 điểm): Trong những việc làm sau đây việc nào là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Tham gia tuyên truyền chính sách của Nhà nước.
B. Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Tham gia lao động công ích.
D. Gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng nhân dân xã về việc sửa chữa đoạn đường bị hỏng trong thôn (xóm).

Câu 3 (0,5 điểm): Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân? (hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động.
B. Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động.
C. Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ lao động .
D. Những người khuyết tật không cần lao động.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của em trước hiện tượng lười học, lười rèn luyện thân thể, đua đòi ăn chơi của một số thanh niên hiện nay . Thanh niên học sinh cần làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Câu 2 (1 điểm): Em hãy cho biết bảo vệ Tổ quốc bao gồm những việc cơ bản nào.

Câu 3 (1,5 điểm): Cho tình huống sau:

Cửa hàng nhà bà Ba có giấy phép kinh doanh hàng điện tử, nhưng vì hàngbán được ít nên gần đây bà đã tự ý bán thêm hàng ăn vào buổi sáng. Có người nhắc nhở bà làm như vậy là trái với giấy phép kinh doanh.

Bà trả lời:

- Lắm chuyện quá! Đầy người không có giấy phép vẫn bán hàng ăn sáng đấy thôi, tôi còn hơn họ là có giấy phép kinh doanh. Chẳng lẽ tôi lại đi xin hai giấy phép kinh doanh à?

Theo em việc làm của bà Ba là đúng hay sai? Vì sao?

Đánh giá bài viết
43 25.089
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn GDCD Xem thêm