Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai (Đề 14)

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán dưới đây là đề thi học kì 2 lớp 9 trường THCS Hiệp Phước - Đồng Nai. Với đề thi môn Toán lớp 9 học kì 2 này, các em học sinh có thể dùng để ôn thi học kì cũng như ôn thi vào lớp 10 hiệu quả hơn. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 14. Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan(4 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 0x + 2y = 5 được biểu diễn bởi
A. Đường thẳng y = 2x – 5 B. Đường thẳng y = 5 – 2x
C. Đường thẳng y=5/2 D. Đường thẳng x = 5/2

Câu 2: Cặp số(1; 3) là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 3x – 2y = 3 B. 3x – y = 0 C. 0x + 4y = 4 D. 0x – 3y = 9.

Câu 3: Cho phương trình 2x – y = 2 (1). Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm?
A. 2y = 2x -2 B. y = 1 + x C. 2y = 2 – 2x D. y = 2x – 2.

Câu 4: Cho hàm số y=x2/2. Hàm số đã cho
A. đồng biến với mọi x. B. đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.
C. nghịch biến với mọi x D. đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

Câu 5: Điểm A( −1;4) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 khi m bằng:
A. 2 B. −2 C. 4 D. −4.

Đánh giá bài viết
1 1.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm